Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

                                                                                       ΑΘΗΝΑ, 02/08/2017
                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 138

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Όπως γνωρίζετε, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι  ο δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Σύμφωνα με το καταστατικό, την ευθύνη της παρουσίασης των θέσεων και προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς και γενικά την εκπροσώπηση του ΕΕΠ και ΕΒΠ, την έχει αποκλειστικά η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία οφείλει να συνεργάζεται στενά με όλους τους Περιφερειακούς Συλλόγους και να τους αντιμετωπίζει ισότιμα.

Όλες οι θέσεις και προτάσεις  καθώς και η ατζέντα των θεμάτων των συναντήσεων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με φορείς θα πρέπει να είναι σε γνώση των Δ.Σ. των Περιφερειακών Συλλόγων και όπου κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο, στις συναντήσεις μπορούν να καλούνται από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και οι πρόεδροι ή και μέλη των Περιφερειακών Συλλόγων, όπως επίσης και οι αιρετοί εκπρόσωποι  του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

Κάθε Σύλλογος έχει ευθύνη και υποχρέωση να επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις που αφορούν το ΕΕΠ και το ΕΒΠ,  τις οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να κοινοποιεί στο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ώστε  αυτό με τη σειρά του, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Περιφερειακούς Συλλόγους, να τις διαμορφώνει ως επίσημες θέσεις της Ομοσπονδίας.

Βεβαίως θα υπάρχουν μεταξύ των συλλόγων , αλλά και των μελών,  διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις  στα  θέματα  που μας απασχολούν, τα οποία  με τη δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, μπορούν να αντιμετωπίζονται.

Βασική αρχή του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι η σύνθεση των απόψεων και η μέγιστη αξιοποίηση της προσφοράς όλων  των μελών, όλων των Περιφερειακών Συλλόγων σε επιστημονικές αναλύσεις , ιδέες και προτάσεις, ώστε έγκυρα και έγκαιρα η ΠΟΣΕΕΠΕΑ να μπορεί να παρεμβαίνει και να προλαβαίνει στο μέτρο του δυνατού τις εξελίξεις.

Οι Περιφερειακοί Σύλλογοι, ως πρωτοβάθμιοι συνδικαλιστικοί φορείς, θα πρέπει να έχουν έντονη δράση και παρουσία σε επίπεδο περιφέρειας, υποστηρίζοντας   με παραστάσεις,  θέσεις  και  παρεμβάσεις, τα θέματα που αφορούν τα μέλη τους.

Είναι πολύ σημαντικό,  η παρουσία των Περιφερειακών Συλλόγων να είναι έντονη, δυναμική  και αναγνωρίσιμη  από τους τοπικούς υπηρεσιακούς παράγοντες, με άμεση και ουσιαστική συνεργασία με τους αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια και να δημιουργούν στα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Είναι κατανοητό ότι σε όποια στιγμή οι Περιφερειακοί Σύλλογοι θα έχουν την ανάγκη υποστήριξης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αυτή θα είναι δεδομένη και άμεση.

Εκείνο που πρέπει με κάθε θυσία να προστατευτεί είναι, το κύρος, ο διακριτός ρόλος  όλων των συνδικαλιστικών μας φορέων και οι αρμοδιότητές τους (Δ.Σ, Αντιπρόσωποι, Αιρετοί), να διαφυλαχτεί η ενότητα των κλάδων του ΕΕΠ και ΕΒΠ και να οργανωθούν δυναμικοί διεκδικητικοί αγώνες, με κυρίαρχο το θέμα της στελέχωσης των δομών της ειδικής αλλά και γενικής εκπαίδευσης με μόνιμο προσωπικό.

Παράλληλα πρέπει να διαμορφωθεί  ένα έγκυρο και αδιάβλητο σύστημα προσλήψεων, χωρίς τους τεχνητούς και πολλές φορές  πολωτικούς  διαχωρισμούς με διαφορετικούς πίνακες.

            Η δίκαιη μοριοδότηση όλων των προσόντων  των υποψηφίων για διορισμό θα πρέπει να είναι βασική αρχή μας , ώστε να γίνει δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ.


Οποιεσδήποτε μη συντονισμένες ή μεμονωμένες κινήσεις  που δεν θα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τα συνδικαλιστικά μας όργανα  θα πρέπει να αποφεύγονται για την εύρυθμη και σύμφωνη με το καταστατικό λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Με εκτίμηση,


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου