Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

07-02-2017: Ενημέρωση από την αιρετή του ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, κα Ερ.Διαμαντοπούλου

Λάβαμε και δημοσιεύουμε, ενημέρωση από την αιρετή του ΠΥΣΕΕΠ Κ.Μακεδονίας, κα Ερ.Διαμαντοπούλου
ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας- Ενημέρωση.
Τρίτη 7/2/2017 συνεδρίασε το ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:
1.      Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.
2.      Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ για αναγνώριση της συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη.
3.      Εξέταση αιτήματος διάθεσης ΠΕ23 στο ΕΕΕΕΚ Σερρών.
4.      Εξέταση αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
Το Συμβούλιο εισηγήθηκε: - Να δοθούν όλες οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου που τέθηκαν
-          Να αναγνωριστούν για μισθολογική εξέλιξη όλα τα ΜΤΧ/ΚΑ και Διδακτορικά των συναδέλφων που κατέθεσαν και είχε αναγνωριστεί η συνάφειά τους από το ΙΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο και την ειδική αγωγή.
-          Την ικανοποίηση του αιτήματος του ΕΕΕΕΚ Σερρών.
-          Όσον αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσιών: μπορούν να αναγνωριστούν όλες οι προϋπηρεσίες που έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που δικαιολογούν, με βάση όσα αναφέρονται στο Ν4354/2015 και στις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το υπουργείο ΑΔΑ: 67ΝΓ453ΠΣ-9ΗΤ όπου αναφέρονται ξεκάθαρα τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας (η συγκεκριμένη διευκρινιστική έχει ανακοινωθεί πολλές φορές σε διάφορους ιστούς και σελίδες που μας αφορούν, μπορεί να την αναζητήσει και βρει εύκολα ο καθένας).
΄Ητοι: στα δικαιολογητικά σας θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από τον εργοδότη σας που να αναφέρονται οι ημερομηνίες πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα που υπηρετήσατε (ΕΒΠ, Ψυχολόγος, κλπ), η σχέση εργασίας (με σύμβαση έργου ή εξαρτημένη εργασία), το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) όπου σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο να φαίνεται πόσες ώρες ήταν και μέχρι πότε (ήτοι, διάρκεια των προϋπηρεσιών). Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται στην βεβαίωση αυτή,η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρ. 7 του Ν.4354/2015. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά εάν ο φορέας είχε σχέση ή όχι με το δημόσιο (δηλ. να χρηματοδοτείται από αυτό) το διάστημα που εσείς εργαζόσασταν σε αυτόν το φορέα. Αυτή είναι μια απαραίτητη αναφορά που χρειάζεται να υπάρχει στις βεβαιώσεις καθώς από 1/1/2016 ισχύει ο άνω αναφερόμενος νόμος και είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίζουμε μόνο αυτές τις προϋπηρεσίες που εμπίπτουν σε αυτό το νόμο. Όσοι λοιπόν έχουν προσκομίσει έγγραφα που δεν υπάρχει αυτή η αναφορά θα πρέπει να ζητήσουν από τον φορέα απασχόλησής τους νέο έγγραφο που να αναφέρει εάν ενέπιπτε σε αυτό το νόμο το διάστημα που τους απασχολούσε και να το προσκομίσουν στην περιφέρεια για να μπορεί να τους αναγνωριστεί η προϋπηρεσία. Από κει και πέρα εάν έχουν προσκομιστεί και τα σχετικά ένσημα κ φωτοτυπίες αυτών ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που να δείχνουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η. Τέλος μια υπεύθυνη δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη ή αποζημίωση.
        Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες δεν απαιτείται προσκόμιση της βεβαίωσης του Ν.4354/2015 γιατί ούτως ή άλλως υπάγονται στο νόμο.
Αναφέρω και πάλι ότι οι προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται από τότε που κατατέθηκε η αίτηση για αναγνώριση της προϋπηρεσίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επικαλυπτόμενων προϋπηρεσιών με μειωμένο ωράριο, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα που θα λαμβανόταν υπόψη εάν εργαζόσαστε με πλήρες ωράριο το διάστημα της επικάλυψης.
Άρα: εάν δεν σας έχει αναγνωριστεί κάποια προϋπηρεσία ελέγξτε εάν έχετε προσκομίσει τα προαναφερόμενα στοιχεία και εάν όχι να τα προσκομίσετε για να σας αναγνωριστεί.
Θέλω να διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι προσπαθούμε στο ΠΥΣΕΕΠ να κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να ελεγχθούν γρήγορα οι προϋπηρεσίες για να ενσωματωθούν στις μισθοδοσίες.


Εριφύλη Διαμαντοπούλου
Αιρετή ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Mail: eriphily@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου