Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

06-10-16: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 
Αθήνα: 06/10/2016
ΠΡΟΣ:
Υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Ι. Παντή
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
- Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής
- Κ. Π. Κασσιανό, Συνεργάτη Υπουργού Παιδείας
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για άμεση άρση δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των εκπαιδευτικών με αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την παρούσα επιστολή της, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή της για την απαράδεκτη διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στην εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, έτους 2016-17, μέσω της οποίας αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί - παραπληγικοί, από την πρόληψή τους σε ΚΕΔΔΥ ή σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης.
Πιο αναλυτικά, στην παράγραφο 3 της ενότητας 3 της υπ' αρ. πρωτ. 116492/Ε2/14.07.2016 εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, έτους 2016-17, αναφέρεται :
«2.Οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο οφείλεται σε απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί - παραπληγικοί, δεν μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για πρόληψη σε ΚΕΔΔΥ ή στο «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης, ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μόνο σε ΣΜΕΑΕ και σε Τμήματα Ένταξης».
Κύριε Υπουργέ,
Διαπιστώνουμε για ακόμη μία φορά, ότι το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο συνεχίζει να αγνοεί τα αιτήματα της Ε.Σ.Α.μεΑ. - που αποτελεί τον επίσημο τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα - για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση των εκπαιδευτικών με αναπηρία, όπως το Σύνταγμα και η νομοθεσία της χώρας μας επιτάσσουν, αλλά διογκώνει τα προβλήματα αντί να τα επιλύει, με την έκδοση αναχρονιστικών και αντισυνταγματικών διατάξεων.
Το βέβαιο είναι ότι η ανωτέρω διάταξη, σε συνδυασμό με την κατάργηση του Πίνακα Α΄ και το υφιστάμενο καθεστώς πρόσληψης εκπαιδευτικών με αναπηρία καταδικάζουν το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών με αναπηρία και οδηγεί την πλειοψηφία τους στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην ουσία διαμορφώνεται ένα ιδιότυπο καθεστώς διωγμού των εκπαιδευτικών με αναπηρία.
Ως εκ τούτου σας καταθέτουμε για ακόμη μία φορά, τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στο χώρο της εκπαίδευσης:
1. Επαναφορά του Πίνακα Α΄ και την κατά προτεραιότητα πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με το συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί του συνόλου των προσλήψεων.
2. Την κατά προτεραιότητα πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό και άνω (50%), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στη Γενική Εκπαίδευση.
3. Κατάργηση της διάταξης που αναφέρει τον αποκλεισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία όρασης ή ακοής ή τετραπληγίας - παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, για πρόληψη σε ΚΕΔΔΥ ή στο «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία».
Κύριε Υπουργέ,
ζητάμε έστω και τώρα, την παρέμβαση σας όσον αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις σας που είναι επανειλημμένα διατυπωμένες προς το εν λόγω θέμα, το οποίο εσείς υπερασπιστήκατε ως αντιπολίτευση.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την επιστολή των εκπαιδευτικών με αναπηρία που αναφέρεται στο εν' λόγω ζήτημα.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης
Ο Γεν. Γραμματέας
Χρ. Νάστας


06-10-16 Η απάντηση του Υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη στην επιστολή της ΕΣΑΜΕΑ

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1452/6-10-2016 επιστολής σας προς τον Υπουργό Παιδείας, σχετικά με την πρόταξη των εκπαιδευτικών με αναπηρία στις προσλήψεις αναπληρωτών σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Η διάταξη που επικαλείστε στην επιστολή σας μέσω της οποίας αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί, από την πρόσληψή τους σε ΚΕΔΔΥ ή σε πρόγραμμα παράλληλης στήριξης, σας γνωρίζουμε ότι αποτελεί δέσμευση του θεσμικού πλαισίου που καθορίζεται από την ΥΑ 128005 /Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ Β 2217) και δεν αποτελεί νέα ρύθμιση που καθορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 116492/Ε2/14.07.2016 εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, όπως αφήνεται στην επιστολή να εννοηθεί.
Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ισχύουν τα κάτωθι :
Α. Για τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Γενικής Αγωγής ισχύουν τα ακόλουθα :
Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) και του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄), ορίζεται ότι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών προτάσσονται κατά σειρά :
α) οι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας, β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και γ) οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.
Επιπλέον, στις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) ορίζεται ότι: «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.»
Επειδή πιστεύουμε ότι η θετική διάκριση που πρέπει να τυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί με ανάπηρο τέκνο δεν ικανοποιούταν επαρκώς με το ανωτέρω ισχύον θεσμικό πλαίσιο προωθήσαμε νομοθετική ρύθμιση και με το άρθρο 39, του ν.4403 (ΦΕΚ Α 125) εξομοιώνονται οι εκπαιδευτικοί που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και κατά συνέπεια έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει για τους πολύτεκνους, σε όλο το πλαίσιο της εκπαίδευσης.
Β. Για τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα την ΥΑ 128005 /Δ2/8-8-2014 (ΦΕΚ Β 2217) μοριοδοτούνται, ως κοινωνικά κριτήρια, τα κάτωθι :
α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τρεις (3) μονάδες.
β) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τέσσερις (4) μονάδες.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α και β να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010), δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο
Ειδικά στις προσλήψεις αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, σε κάθε φάση  πρόσληψης προηγούνται οι εκπαιδευτικοί ΑΜΕΑ  σε ποσοστό 10%.
Η θέση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για την κατοχύρωση και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, για ισότιμη πρόσβαση στην εργασία, δεν καλύπτεται πλήρως από το περιγραφόμενο θεσμικό πλαίσιο και έχουμε δεσμευτεί ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις σας κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του νέου νομοθετικού πλαισίου για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

                                                                                   Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 
                                                                                                                      Νίκος Φίλης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου