Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

----


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Κομοτηνή 29-09-2016
Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 / 7569
Διεύθυνση
:
Τέρμα Σισμάνογλου

  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Πόλη – Τ.Κ.
:
Κομοτηνή 69 100


Πληροφορίες
:
Φράγκος Σταύρος


Τηλέφωνο
:
2531083512


Fax
:
2531083555


Ε - mail
:


ΘΕΜΑ: «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για το σχολικό έτος 2016-2017»

 
          
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης
 Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2817/2000, (ΦΕΚ 78/14-3-2000 τ.Α΄), με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2.       Τις διατάξεις του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄), με θέμα: «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
3.       Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008 τ.Α’), με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες».
4.       Τη με αριθμ. πρωτ. 18640/Δ3/19-07-2016  πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2016-2017».
5.       Το υπ΄αριθμ. 18370/28-09-2016 με θέμα «Ενημέρωση επί του ελέγχου 28 ενστάσεων Εκπαιδευτικών κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ) κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης αυτών» έγγραφο του ΑΣΕΠ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Κυρώνουμε τους συνημμένους Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες κατάταξης (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) υποψηφίων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης, με ισχύ για το σχολικό έτος 2016-2017.


Συνημμένα: 1 αρχείο          

 

               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                

                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
          

Κοινοποίηση
1.       Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ.
2.       Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ.
3.       ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Α.Μ.Θ.
                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου