Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Aνακοινώνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017 θα είναι η παρακάτω:
ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
1.        Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ θα ακολουθήσει η ανακοίνωση της Απόφασης Κύρωσης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ανά κλάδο  και θα ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης βάσει των διατιθέμενων  πιστώσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
AITHΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
2.    Οι υποψήφιοι για πρόσληψη αναπληρωτές θα κληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας να συμπληρώσουν και να καταθέσουν α) ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και β) Υπεύθυνη Δήλωση, τα έντυπα των οποίων  θα είναι αναρτημένα στην  παρούσα ιστοσελίδα  και θα τα στείλουν α) μέσω email στο mail: pdede@ sch.gr (μόνο σκαναρισμένα και με υπογραφή) β) μέσω φαξ στο 2610/362410 και  γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.  
3.    Ταυτόχρονα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τα λειτουργικά κενά των τριών νομών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώνει με σειρά προτίμησής του μόνο τα κενά των νομών που δήλωσε στην αρχική Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη.
       ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
4.    Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα κληθούν μέσω της ιστοσελίδας της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας ,σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
5.    Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ.10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016  και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος.ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
6.    Οι υποψήφιοι που διαθέτουν πρόσφατες γνωματεύσεις  Ψυχιάτρου και Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού, ότι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου τους, παρακαλούνται να τις καταθέσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας, αλλιώς υποχρεούνται να τις προσκομίσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα. Υποψήφιοι
που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-16, υποχρεούνται  να προσκομίσουν  νέες γνωματεύσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη θα ειδοποιηθούν  αρχικά για να υποβάλουν την αίτηση τοποθέτησης και τα λοιπά δικαιολογητικά και εν συνεχεία για να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου