Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣΥπενθυμίζουμε στις/στους υποψήφιες/-ους αναπληρώτριες/-ές Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ότι είναι υποχρεωτικό κατά την ανάληψη υπηρεσίας να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας πρόσφατες βεβαιώσεις από γενικό ιατρό ή παθολόγο ΚΑΙ ψυχίατρο (Προσοχή! όχι άλλες ειδικότητες). Οι υποψήφιοι/-ες που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016, υποχρεούνται να προσκομίσουν νέες ιατρικές βεβαιώσεις. Όσες βεβαιώσεις είναι από δημόσιο νοσοκομείο/φορέα πρέπει να φέρουν και στρογγυλή σφραγίδα. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι σωστά τα στοιχεία της/του υποψήφιας/-ου και η ημερομηνία και να είναι ευκρινής η σφραγίδα της/του ιατρού.
                                                                         ΠΔΕ Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου