Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Στην 10η/28-09-2016 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας κατανεμήθηκαν οι 14 πιστώσεις του Ε.Β.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &           ΛΑΜΙΑ, 28-09-2016
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΥΣΕΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Κατανομή δέκα τεσσάρων (14) πιστώσεων
ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)
υπ΄ αριθμ. 158333/Δ3/27-9-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

ΕΣΠΑ: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με
Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» στον Άξονα Προτεραιότητας 10
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» (MIS 5001997)»

Στην 10η/28-09-2016 Πράξη του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας κατανεμήθηκαν οι 14
πιστώσεις του Ε.Β.Π., ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 1

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 1Ο Δ.Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ
2 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
3 18Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4 1Ο ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ
5 18Ο Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 5

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 3Ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2 2Ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 2

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 14Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ
2 Δ.Σ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
3 2Ο ΝΓ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
4 1Ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 4

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 Δ.Σ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: 2

           
Ο Πρόεδρος του ΠΥΣΕΕΠ
Στερεάς Ελλάδας
Αθανάσιος Γ. Τσαπρούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου