Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ 9-7-2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ύστερα από πρόταση της γ. γραμματέα, το νέο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αποφάσισε τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεών του και ανάρτησή τους στο blog, προς ενημέρωση των συναδέλφων και εξυπηρέτηση της διαφάνειας. Παρακάτω παρατίθενται τα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του νέου Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε στις 9-7-2015.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ.
ΠΟΣΕΕΠΕΑ 9-7-2015


 Πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2015 στην Αθήνα, η πρώτη, μετά τη συγκρότηση σε σώμα, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Ιουνίου 2015. Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο Προέδρος Καρπενησιώτης Στάθης, ο Αντιπρόεδρος Λασιόπουλος Αθανάσιος (μέσω skype), η Γ. Γραμματέας Τραγάκη Ευγενία, η Ταμίας Αλμπάνη Χριστίνα, ο Οργανωτικός Γραμματέας Στεργιούλης Γιάννης (μέσω skype), ο Υπ. Τύπου και Δημ. Σχέσεων Παπαευαγγέλου Κώστας και το αν. μέλος Κλώνη Παναγιώτα (μέσω skype). Σύνολο τακτικών μελών: 6 άτομα, οπότε διαπιστώθηκε απαρτία. Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
  • Οικονομική ενημέρωση
  • Οργάνωση και σχεδιασμός δράσεων του νέου Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 1ο: «Οικονομική ενημέρωση»
Η Ταμίας της Ομοσπονδίας Χ. Αλμπάνη ενημέρωσε για την παραλαβή του Ταμείου, το οποίο περιέχει 355 Ευρώ. Έχουν πληρώσει για το 2014 μόνο οι Σύλλογοι Αττικής, Ηπείρου και Κρήτης. Επίσης, η κα Αλμπάνη πρόσθεσε ότι έχει ενημερώσει εγγράφως όλους τους Συλλόγους-μέλη για τη διαδικασία είσπραξης των συνδρομών των μελών των περιφερειακών συλλόγων από τη μισθοδοσία μέσω της  Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο στα νέα μέλη για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για: α) πληρωμή των συνδρομών των μελών μέσω μισθοδοσίας με την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, β) ενιαία συνδρομή σε όλους τους συλλόγους και γ) απόδοση του 50%  στην Ομοσπονδία.
Επισημάνθηκε από τον κ Παπαευαγγέλου ότι αν δεν έχουμε οικονομική βάση δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Ομοσπονδία.
Υπήρξε ομόφωνη απόφαση για είσπραξη της συνδρομής των μελών των περιφ. Συλλόγων μέσω μισθοδοσίας και ενημέρωση τους από τους; Α. Λασιόπουλο για τη Βόρεια Ελλάδα και τον Γ. Στεργιούλη για τη Νότια Ελλάδα.

ΘΕΜΑ 2ο:  «Οργάνωση και σχεδιασμός δράσεων του νέου Δ.Σ.»
Ο πρόεδρος Στάθης Καρπενησιώτης ενημέρωσε ότι οι περιφερειακοί σύλλογοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα οργανικά και λειτουργικά κενά, γιατί χρειάζεται να έχουμε εικόνα των αναγκών για να διεκδικήσουμε πιστώσεις. Αυτά πρέπει να συγκεντρωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, καθώς όσο πιο νωρίς τα έχουμε, τόσο πιο εμπεριστατωμένη θα είναι η πρότασή μας.
Ο Κ. Παπαευαγγέλου πρότεινε να συγκεντρωθούν τα κενά προκειμένου να επιδιώξουμε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, καθώς και να αποσταλούν υπομνήματα στα κόμματα της Βουλής.
.
Ο κ. Λασιόπουλος έθεσε, επίσης, το ζήτημα του ωραρίου των μελών του ΕΒΠ και έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε νομική υποστήριξη, αλλά η ύπαρξη νομικού συμβούλου απαιτεί βελτίωση των οικονομικών μας.
Στο σημείο αυτό, αποφασίσθηκε λύση της συνεδρίασης και ορίστηκε να γίνει το επόμενο Δ.Σ. το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου