Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Παραθέτουμε την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής σχετικά με τη φοίτηση του ΕΕΠ κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε:


Μαρούσι, 12-6-2015               
Αρ.Πρωτ.  93985/Δ3            

Βαθμός Προτερ.


ΠΡΟΣ:  
1.  Διευθύνσεις Π.Ε. και  Δ.Ε.
2.  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ.:
Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.   

ΘΕΜΑ: « Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. »

     Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων Τ.Ε. (Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Σχολικών Νοσηλευτών, Εργασιοθεραπευτών, Θεραπευτών του Λόγου), που υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της αρμοδιότητάς σας και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 να υποβάλουν αίτηση μέχρι 30-6-2015 στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δια των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
     Στην αίτηση να αναφέρεται και η Σχολή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Σαπών Ροδόπης ,Ρόδου, Μυτιλήνης, Άργους, Κοζάνης) στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να φοιτήσει.
     Οι αιτήσεις να σταλούν με FAX στο 210 344 2193 και στη συνέχεια ταχυδρομικά.


                                                                                              
                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


                                                                                                
                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΙΤΣΑΣ      
                                                                                                                             
                                                    


Εσωτερική Διανομή:

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής-Τμήμα Β΄ Προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου