Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΚΑΙ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛ Σ.ΞΟΥΛΙΔΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στη Βουλή σήμερα, Πέμπτη 28-5-2015, συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής με τη βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κυρία Σ. Ξουλίδου, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η ενημέρωση της βουλευτού για το έργο που προσφέρουν τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΕΠ στην Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και για θέματα που μας αφορούν και πρόκειται να ενταχθούν στο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ιδιαίτερα θίξαμε το ζήτημα της υπηρεσιακής εξέλιξης των μελών του ΕΕΠ και της ανάληψης θέσεων ευθύνης.
Επίσης πραγματοποιήθηκε ένας γόνιμος διάλογος σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ειδική Εκπαίδευση στη χώρα μας.
Από πλευράς ΠΟΣΕΕΠΕΑ παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Στάθης Καρπενησιώτης και η γ.γ. Ευγενία Τραγάκη και από το ΣΕΕΠΕΑ Αττικής η γ.γ. Γεωργία Μπουλμέτη και η Σοφία Γεωργακάκου.

Παρατίθεται το υπόμνημα που καταθέσαμε στην κυρία Ξουλίδου:


Αθήνα,  28/5/2015
Αρ. Πρωτ.: 15
                                                                                                                                                            Προς
κυρία Σ. Ξουλίδου
βουλευτή ΑΝ.ΕΛ

                                                                                                                                               
                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Αξιότιμη κυρία Ξουλίδου,

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. αποτελεί τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί σε πανελλήνια κλίμακα το Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΕΠ), μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.
Οι μαθητές αυτοί όπως γνωρίζετε φοιτούν στα σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης  ή στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Ε.Π. των διαφόρων ειδικοτήτων εργάζεται σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 σε ΣΜΕΑΕ όλων των τύπων και βαθμίδων (προσχολικής – πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας – επαγγελματικής), στα προγράμματα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε Γενικά σχολεία, καθώς και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).
Οι κλάδοι που αποτελούν το ΕΕΠ είναι οι εξής: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στην Κινητικότητα, Προσανατολισμό και στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών καθώς και Ειδικό Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Β.Ε.Π).
Πρωταρχικό σκοπό της ΠΟΣΕΕΠΕΑ συνιστά τόσο η συνδικαλιστική εκπροσώπηση του κλάδου, όσο και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στην Ειδική Εκπαίδευση και η προβολή του σημαντικού έργου που υλοποιείται στο χώρο.
Βασικές αρχές μας αποτελούν:
  • Το δικαίωμα στη μόρφωση όλων των παιδιών
  • Η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και η απρόσκοπτη συμμετοχή σε αυτή για τους μαθητές της ΕΑΕ
  • Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Η ένταξη και συνεκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στα Γενικά Σχολεία υπό όρους και προϋποθέσεις, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού καθώς και με τον κατάλληλο σχεδιασμό.
Θεωρούμε ότι στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας που διέπει την Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και της ισότιμης συμμετοχής, χωρίς αποκλεισμούς, όλων των επιστημόνων που συμβάλλουν στην ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, η Πολιτεία οφείλει να κατοχυρώσει την ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Για το λόγο αυτό ζητούμε την πλήρη νομοθετική κατοχύρωση της ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα, ο νόμος 4186/2013, αρ. 28, παρ. 6,  ρυθμίζει την αδικία που γινόταν εις βάρος του ΕΕΠ, δίνοντάς του την δυνατότητα να καταλαμβάνει θέσεις ευθύνης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
Επειδή μέχρι σήμερα η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης γινόταν με βάση τον νόμο 3848/2010, προγενέστερο του νόμου 4186/13, χρειάζεται τροποποίηση του νόμου αυτού ως προς την παράμετρο της διδακτικής προϋπηρεσίας που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι.
Δεδομένου ότι το ΕΕΠ που υπηρετεί στις ΣΜΕΑΕ δεν έχει διδακτικό αλλά εκπαιδευτικό έργο, θα πρέπει να προβλεφθεί  για το ΕΕΠ προϋπηρεσία εκπαιδευτική, αντί της διδακτικής, ως προϋπόθεση κατάληψης θέσης διευθυντού σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής. 
Χρειάζεται να τονιστεί ότι η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες διαφοροποιείται από τη Γενική, ως προς τους παιδαγωγικούς στόχους, το περιεχόμενο και την κατεύθυνση και απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και πολύπλευρη παιδαγωγική αντιμετώπιση. Στα πλαίσια αυτά υποστηρίζουμε ότι όλες οι ειδικότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, διαθέτουν τόσο την επαγγελματική εμπειρία όσο και την επιστημονική επάρκεια και γνώση, προκειμένου να ασκήσουν παιδαγωγική καθοδήγηση και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Επειδή, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία στο σχολικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, χωρίς να δεχόμαστε την ισότιμη συμμετοχή και επαγγελματική εξέλιξη όλων των ειδικοτήτων που συμβάλλουν στην Ειδική Εκπαίδευση.


Με τιμή,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου