Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΠ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από πρόσφατη επικοινωνία μας με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενημερωθήκαμε ότι έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των παραστατικών για πληρωμή των οδοιπορικών που αφορούν  την Πράξη: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης», ο οποίος, όμως, προχωρά με πολύ αργό ρυθμό, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ως εκ τούτου, και παρά τη διαμαρτυρία μας, η πληρωμή δεν αναμένεται πριν τον Ιούνιο.


Όσον αφορά τους συναδέλφους επιμορφωτές που συμμετείχαν στο ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)», πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εκταμίευση των δεδουλευμένων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να σπεύσουν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου