Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6987227384,  e-mail: poseepea@yahoo.gr



Αθήνα, 16-2-2015

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μετά την πρόσφατη πολιτική αλλαγή στον τόπο μας που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης του Γενάρη και την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α., θεωρούμε υποχρέωσή μας να θέσουμε από τη μεριά μας τις βασικές θέσεις και αρχές της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το μέλλον της Ειδικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Οι θέσεις αυτές αποτελούν και το όραμά μας για μια ανθρωποκεντρική και δημοκρατική εκπαίδευση, ανοικτή και προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά αυτού του τόπου με ή χωρίς αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για ένα ανοικτό σχολείο στην κοινωνία, που να προάγει το σεβασμό και την αποδοχή του διαφορετικού, την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό.
Πιστεύουμε ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα επιδείξει πνεύμα συνεργασίας και θα διατηρήσει ένα συνεχή δίαυλο επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς, για την επίλυση των σοβαρών και πολύπλοκων προβλημάτων της Ειδικής Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, ο δεκάλογος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ που ακολουθεί  περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας μας και συνοψίζεται  στα εξής:
  1. Οραματιζόμαστε ένα σχολείο ανθρωποκεντρικό, ανοικτό και προσβάσιμο για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς, με την ουσιαστική θέσπιση της δωρεάν και υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία πρέπει να δεσμευτεί  ότι η ειδική εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορευματοποίησης ή κερδοσκοπίας.
  2. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι «ένα σχολείο για όλους», υλοποιώντας έτσι τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της συνεκπαίδευσης και συμπερίληψης των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο της γειτονιάς, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και προβλέψεις για την οργάνωση, στελέχωση και εξοπλισμό του.
  3. Για την επίτευξη του στόχου της συνεκπαίδευσης απαιτείται η στελέχωση, οργάνωση και ενίσχυση των δημόσιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που να υποστηρίζουν και να υλοποιούν την ένταξη και ισότιμη παρουσία των παιδιών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, τη συμβουλευτική των γονιών τους και τη σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα με την ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών είναι απαραίτητη η προτυποποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών.
  4.  Οι πολύπλευρες και σύνθετες ανάγκες των παιδιών με αναπηρία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά αν δεν εφαρμόζεται η αρχή της διεπιστημονικότητας και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Χρειάζεται να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί μια κουλτούρα συνεργασίας, αμοιβαίας αποδοχής και ισότιμης συνύπαρξης μεταξύ των ειδικών επιστημόνων που εργάζονται στην εκπαίδευση.
  5. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται η ενιαία και ισότιμη μισθολογική, διοικητική εξέλιξη όλων των εργαζομένων στην ίδια σχολική μονάδα χωρίς διακρίσεις και με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
  6. Η Ειδική Εκπαίδευση στη χώρα μας έχει αντιμετωπίσει για χρόνια την παραμέληση και υποστελέχωση των υπηρεσιών της, με αποτέλεσμα να μετράμε κάθε χρόνο εκατοντάδες οργανικά και λειτουργικά κενά σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό. Ωστόσο,  μια τέτοια αντιμετώπιση καταδεικνύει τον τρόπο που αντιλαμβανόταν ως τώρα η πολιτεία την αναπηρία και τη διαφορετικότητα. Αδιαπραγμάτευτο και διαρκές αίτημα της Ομοσπονδίας μας αποτελεί η επαρκής στελέχωση με μόνιμο προσωπικό που να εξασφαλίζει τη σταθερή παρουσία προσώπων αναφοράς, τη συνέχεια και διάρκεια του έργου τους.
  7. Παράλληλα, διεκδικούμε σύγχρονη και διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, του ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο δύσκολο και απαιτητικό έργο τους.
  8. Ζητάμε η χρηματοδότηση της ειδικής εκπαίδευσης να γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα δεν μπορούν να υποκαθιστούν την κρατική υποχρέωση για χρηματοδότηση, αλλά να λειτουργούν ενισχυτικά με την εφαρμογή  πραγματικά καινοτόμων δράσεων.
  9. Ενίσχυση και προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης  των ατόμων με αναπηρίες
  10.  Εισαγωγή και ενίσχυση του θεσμού της Έγκαιρης Παρέμβασης στην προσχολική ηλικία ώστε να αποτρέπεται ή να αμβλύνεται η σχολική αποτυχία και η ένταξη των παιδιών με αναπηρία σε ειδικά πλαίσια.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες θέσεις και είναι, σε κάθε περίπτωση, πρόθυμη και διαθέσιμη να συνεργαστεί με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τη διαμόρφωση προτάσεων νομοθετικού χαρακτήρα, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Με τιμή,
 


.








Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου