Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 2014 ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Για την ενημέρωση των συναδέλφων  αναρτούμε τις μέχρι σήμερα ανακοινώσεις των περιφερειακών διευθύνσεων της χώρας σχετικά με τους οριστικούς η / και προσωρινούς πίνακες κατάταξης των συναδέλφων και την διαδικασία ενστάσεων.  
Υπενθυμίζουμε ότι με σχετική εγκύκλιο τηςΔ/νσης ΕΑ-18-9-2-14 ορίζεται ότι: "Για την υποβολή από τους υποψηφίους 
τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία δύο(2) εργάσιμων ημερών, από την ανάρτηση των πινάκων" εκτός βέβαια αν οι πίνακες είχαν αναρτηθεί πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου