Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
              ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ομάδα στόχοςΆνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ (Όλων των ηλικιών !!! )

  • ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτές,
  • ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι),
  • ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού,
  • ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής,
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
  • ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας,
  • ΤΕ Ραδιολόγων Ακτινολόγων,
  • ΤΕ Μαιευτικής

Διάρκεια: 1200 ώρες εκ των οποίων οι 240 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 960 ώρες αφορούν πρακτική άσκηση
ΦορείςΥπουργείο Υγείας
Επιδότηση7.800 ευρώ


Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε πρόγραμμα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης 1200 ανέργων επαγγελματιών υγείας.
Η πράξη πρόκειται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ. Συγκεκριμένα:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).
• Πρακτική άσκηση σε μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ της χώρας, διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης.
Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ καλεί όλους τους άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ επαγγελμάτων υγείας που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας (ή δύνανται να εκδώσουν άμεσα κάρτα ανεργίας) να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση στα Γραφεία μας.

Δικαιούχοι:

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα σε άνεργους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών,
 • ΠΕ Οικονομικού (Οικονομολόγοι),
 • ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού,
 • ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής,
 • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
 • ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας,
  • ΤΕ Ραδιολόγων Ακτινολόγων
  • ΤΕ Μαιευτικής

 • Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Διαδικασία απόκτησης του voucher κατάρτισης και κριτήρια μοριοδότησης:
 • Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υγείας έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του Voucher Κατάρτισης, μετά από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την ορθή διαδικασία υποβολής της αίτησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την  παρακάτω αίτηση. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης, που είναι:

 • 1. Βαθμός Πτυχίου.
  2. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000, από 8.000-12.000 από 12.000-15.000 και από 15.000 και άνω).
 • 3. Έτος κτήσης του Πτυχίου
  4. Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).

Ποσό επιδότησης:

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 ευρώ ,η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης.
• Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο διαμορφώνεται συνολικά σε 1.560 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
• Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο διαμορφώνεται συνολικά σε 6.240 ευρώ(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).
• Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά διαμορφώνεται σε 7.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου