Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΕΑΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,


Αθήνα 30 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΕΑΥ
              
               Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ  με ανακοίνωση της,  που αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της στις 29 Μάρτη 2014, ενημέρωσε για τη συνάντηση με τον επιστημονικά υπεύθυνο του του ΙΕΠ, κ. Β. Κουρμπέτη, σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης για τις ΕΔΕΑΥ.
               Στην συνάντηση αυτή η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έθεσε « βασικά ερωτηματικά και ενστάσεις της Ομοσπονδίας μας, που αφορούν την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των επιμορφωτών, την χρονική στιγμή εφαρμογής του προγράμματος (ούτε 2  μήνες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς ) και την εμπλοκή των συναδέλφων μόνιμων μελών ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ».
               Τονίσαμε δε ότι: «Θεωρούμε ότι η εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης του ΕΕΠ και ΕΒΠ  πρέπει να λαμβάνει υπ όψη τις πραγματικές ανάγκες για βελτίωση των δεξιοτήτων που αφορούν την προσφορά υπηρεσιών προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η / και αναπηρία και όχι να γίνεται ευκαιριακά με στόχο την απορρόφηση κονδυλίων, με αμφίβολη όπως αποδεικνύεται αποτελεσματικότητα».
               Στη συνέχεια προτείναμε: «την συμμετοχή του νέου επιστημονικού της φορέα, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, που αφορούν το ΕΕΠ και ΕΒΠ που απασχολείται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».
               Υποσχεθήκαμε δε ότι, όπως είναι πάγια τακτική του ΔΣ : «θα επανέλθουμε στο άμεσο μέλλον με συγκεκριμμένες προτάσεις όσον αφορά την δημιουργία Μητρώου Επιμορφωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, την θεματολογία και την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων που θα βασίζονται στην έκφραση των πραγματικών αναγκών των συναδέλφων».
               Σήμερα φαίνεται ότι, οι θέσεις και ανησυχίες μας για το σκοπό, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος επιμόρφωσης, αλλά και συνολικά της πρώτης εφαρμογής του θεσμού των ΕΔΕΑΥ, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με τον ποιο έντονο τρόπο.
               Όσον αφορά την επιμόρφωση αυτή αποτελεί πάγιο αίτημα μας. Η  χρησιμοποίηση όμως  του συνόλου των  συναδέλφων, ως αναγκαίο αριθμητικό μέγεθος για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέποταν στο τεχνικό δελτίο του προγράμματος ΕΣΠΑ, με στόχο απλά την εξασφάλιση των σχετικών κονδυλίων, αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα. Το περιεχόμενο δε και η ποιότητα της  επιμορφωτική δράσης, που συνάδελφοι μέλη ΕΕΠ, κλήθηκαν να υλοποιήσουν, χωρίς να υπάρχουν ξεκάθαρα κριτήρια επιλογής,  ήταν τελικά  ανεπαρκές για τις ανάγκες της διεπιστημονικής παρέμβασης με στόχο την υποστήριξη μαθητών στην γενική εκπαίδευση.
               Πέρα από αυτό, λάθος επιστημονικές εκτιμήσεις και θεσμικό πλαίσιο, τεχνικά προβλήματα και αδυναμίες, προκάλεσαν ζητήματα όπως ο διαχωρισμός της διεπιστημονικής ομάδας σε βασικές και λοιπές ειδικότητες,  δεν συμπεριλήφθηκαν ούτε οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης και της παράλληλης στήριξης, ενώ την τελευταία στιγμή κλήθηκαν ως «τσόντα» όπως ομολογήθηκε και οι συνάδελφοι μέλη ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ και της στήριξης στην γενική εκπαίδευση.
               Παράλληλα, με στόχο μάλλον τον περιορισμό των σχετικών εξόδων, έγινε και το απαράδεκτο, να υποχρεώνονται οι συνάδελφοι μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑΕ της περιφέρειας να χρηματοδοτήσουν  την εφαρμογή των επιμορφωτικών δράσεων, πληρώνοντας οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στους τόπους εφαρμογής, αφού το ΙΕΠ δεν φρόντισε ακόμη για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Φυσικά δεν αμέλησε να προβλέψει τις αναγκαίες διαδικασίες και τερτίπια, για την αμοιβή και την κάλυψη εξόδων των επιμορφωτών και των συντονιστών του προγράμματος….
               Είναι λογικό λοιπόν οι συνάδελφοι να αρνούνται να υποστούν νέα οικονομική αφαίμαξη για την συμμετοχή τους και στην τελική ημέρα επιμόρφωσης.
               Απαιτούμε να μην υπάρξει καμμία επίπτωση σε βάρος των συναδέλφων που δεν θα δεχθούν να μετακινηθούν με δικά τους έξοδα και δεν θα συμμετέχουν στις τελικές δράσεις της επιμόρφωσης.
               Σήμερα μετά την  εφαρμογή των επιμορφωτικών δράσεων για τις ΕΔΕΑΥ, προτείνουμε εκ νέου:
  1. Την συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση στην επιλογή της θεματολογίας και του περιεχομένου των επιμορφωτικών δράσεων
  2. Tην  κατάργηση του υπάρχοντος μητρώου (έτσι κ αλλιώς νομικά θα πρέπει να γίνει) , δημιουργία αξιόπιστου Μητρώου Επιμορφωτών ΕΠ και ΕΕΠ, για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης όλου του προσωπικού που απασχολείται σε δομές ειδικής εκπαίδευσης, είτε στην γενική εκπάιδευση, είτε σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ η ΕΔΕΑΥ.
               Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ πρόκειται να συγκροτήσει, με βάση το νέο Καταστατικό της, φορέα επιστημονικών δράσεων και τεκμηρίωσης, μέσω του οποίου θα διερευνήσει και προτείνει στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις, λαμβάνοντας υπ όψη τις προτάσεις των συναδέλφων μελών του ΕΕΠ, ΕΒΠ και ΕΠ που εργάζεται στην ειδική εκπαίδευση.  
               Σε κάθε περίπτωση το ΙΕΠ πρέπει να προχωρήσει άμεσα, ανεξάρτητα από προγράμματα ΕΣΠΑ, στα προβλεπόμενα από την νομοθεσία επιμορφωτικά προγράμματα για το ΕΠ, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, που απασχολείται στις δομές ειδικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπ όψη τις προτάσεις μας ως προς την θεματολογία και δημιουργώντας αξιόπιστο Μητρώο Επιμορφωτών, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και με σαφή επιστημονικά κριτήρια.

               Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα αναλάβει άμεσα δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση και προς κάθε αρμόδιο φορέα.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος         Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης         Δ. Αρβανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου