Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,

Αθήνα 4 Μαίου 2014
                                                                                              Α.Π:  316                                                                                                  
                                            Προς:
 - Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
                                                       κο Αρβανιτόπουλο
                                                           -Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
                                                         κο Κεδίκογλου
                                   Κοιν: 
Δ/ντή Ειδικής Αγωγής
κο Λολίτσα                                                                                               
                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για την αναβάθμιση της ΕΑΕ – Σχόλια και κατ άρθρον προτάσεις επί του αναρτηθέντος σχεδίου νόμου για την ΕΑΕ»

Αξιότιμοι κύριοι
            Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά σε όλη τη χώρα το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό ( Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η  αναπηρία.
            Οι μαθητές αυτοί όπως γνωρίζετε φοιτούν στα σχολεία της Γενικής αγωγής   η στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των διαφόρων ειδικοτήτων εργάζεται σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 σε ΣΜΕΑΕ όλων των τύπων και βαθμίδων (προσχολικής – πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας – επαγγελματικής ) , σε Διαγνωστικές και Υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. - ΕΔΕΑΥ) και στα προγράμμάτα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε Γενικά σχολεία.
            Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π).
            Σήμερα, με στόχο να συμβάλλουμε στην συζήτηση για την αναβάθμιση της ΕΑΕ σας αποστέλλουμε εκ νέου τις «ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2014», μαζί με σχόλια μας επί του αναρτηθέντος νομοσχεδίου. Επίσης σας καταθέτουμε ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ μας για την βελτίωση των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου.
            Παρακαλούμε να λάβετε υπ όψη σας τις θέσεις και προτάσεις μας και είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.


Α. ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Συνοπτικό κείμενο) - ΜΑΡΤΗΣ 2014

            Με στόχο την ουσιαστική συμβολή της Ομοσπονδίας μας, η οποία εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και  τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), καταθέτουμε τις προτάσεις μας για την ουσιαστική αναβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές με αναπηρία η/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
            Ως γενική θέση μας αναφέρουμε την ανάγκη για αξιολόγηση της εφαρμογής του Ν. 3699/2008 και πρόληψη των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων του πρόσφατου  άρ. 39 του Ν. 4115/2013 (ΕΔΕΑΥ), την ανάγκη για τροποποίηση - συμπλήρωση του Ν. 3848/2010, Κεφ. Α,  περί «κάλυψης θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και την επακόλουθη κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση του νομικού πλαισίου της ΕΑΕ.
            Σημειώνουμε ότι είναι γενική η πεποίθηση ότι ο Ν. 3699 εφαρμόστηκε εν μέρει, αφού ούτε υλοποιήθηκε πλήρως η προβλεπόμενη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, ούτε εφαρμόστηκαν προβλέψεις του που προυπέθεταν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα, τα οποία ουδέποτε υπογράφηκαν.
            Επίσης το «άρθρο 39» του Ν. 4115/2013 ψηφίσθηκε παρά την αντίδραση όλων ανεξαιρέτως των φορέων της ΕΑΕ με στόχο την εξυπηρέτηση καθαρά οικονομικών αναγκών (εξασφάλιση προγραμμάτων ΕΣΠΑ), χωρίς να γίνει προσπάθεια για την αποφυγή της αναστάτωσης που είναι δυνατό να προκαλέσει στις σχολικές και υποστηρικτικές δομές. Ακόμη και η Υ.Α. Αριθμ. 17812/Γ6 (ΦΕΚ. 315/12-2-2014)  για τον κανονισμό λειτουργίας, τη σύσταση και τις αρμοδιότητες των μελών των ΕΔΕΑΥ, είναι πρόχειρη και ελλιπής, αφού δεν προβλέπει την στελέχωση με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες που έχουν την δυνατότητα να παρέχουν υποστήριξη με στόχο την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο.
            Ο δε Ν. 3848/2010 κατάφορα αδικεί το ΕΕΠ το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει στο εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν προβλέπει την ισότιμη υπηρεσιακή του εξέλιξη και τους φορείς επιστημονικής καθοδήγησης (Σύμβουλοι Ε.Ε.Π.) και αξιολόγησης, με αποτέλεσμα και στο Π.Δ. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να υπάρχει νομικό κενό σ αυτό το θέμα.
            Όσον αφορά την κατάσταση στην ΕΑΕ, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι:
            Σήμερα, στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία φοιτούν, σχεδόν, αποκλειστικά παιδιά με βαρύτατες αναπτυξιακές διαταραχές, πολλαπλές αναπηρίες και με αυτισμό, συχνά χωρίς ομιλία, με βαριά νοητική υστέρηση και με σοβαρότατες αυτό- και αλλοτραυματικές συμπεριφορές (βλ. Ε.Δ.Σ. Αυτιστικών Αιγάλεω, Ε.Δ.Σ. Αιγίου, ΤΕΕ/ΕΑ Κωφών & Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής κ.α.). 
            Στα Γενικά Δημοτικά σχολεία φοιτούν όλο και περισσότεροι μαθητές με αυτισμό μέτριας ή καλής λειτουργικότητας, με αναπτυξιακές καθυστερήσεις, με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, με τραγικές μαθησιακές ελλείψεις, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή με ελαφρά νοητική υστέρηση. Οι γονείς απαιτούν, δικαίως, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα παιδιά τους να εντάσσονται στο σύστημα της γενικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε αυτά να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες προσλαμβάνουσες που να τα ωθούν στη βελτίωσή τους και να κοινωνικοποιούνται αντί να βρίσκονται περιθωριοποιημένα. 
            Στα Γενικά Γυμνάσια συνωστίζονται στρατιές μαθητών που είναι ωσεί παρόντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το εκπαιδευτικό και γνωστικό τους υπόβαθρο δεν ξεπερνά αυτό της Β’-Γ’ τάξης του δημοτικού. Αποτέλεσμα, αυτών είναι η σχολική διαρροή και η ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών.
            Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα Ειδικά Γυμνάσια, τα Ειδικά Λύκεια και τα ΤΕΕ/ΕΑ Α΄ και Β΄ βαθμίδας, ως προς την σύνθεση του μαθητικού τους πληθυσμού, την ανυπαρξία αναλυτικών προγραμμάτων, τους στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την εξειδίκευση του προσωπικού που στελεχώνουν τις μονάδες αυτές
            Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. φοιτούν συλλήβδην μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση, με άλλους με πολλαπλές αναπηρίες, βαριά νοητική υστέρηση ή αυτισμό. Η κάθε κατηγορία κοινωνικής και νοητικής λειτουργικότητας έχει διαφορετικές ανάγκες και προοπτικές στην ενήλικη ζωή. Η πρώτη μπορεί να προσβλέπει σε μια επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ η δεύτερη οφείλει να εκπαιδευτεί σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, ώστε να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. 
            Επίσης, αναπηρίες όπως η τυφλοκώφωση, η τύφλωση ή κώφωση σε συνδυασμό με νοητική υστέρηση, αυτισμό ή/και κινητική αναπηρία απαιτούν εξειδικευμένα πλαίσια εκπαίδευσης, με προσωπικό με εξειδικευμένες δεξιότητες.
            Οι υπάρχουσες δομές ΕΑΕ, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας τους χρειάζονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, αλλά και να ανανεωθούν και να επεκταθούν για να καλυφθεί όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών αναγκών και να μπορέσει να γίνει υποχρεωτική η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Θα πρέπει, επίσης, να δίνονται, ουσιαστικά κίνητρα για το προσωπικό που υπηρετεί στην ΕΑΕ, ώστε να προσελκύονται έμπειροι και ικανοί επιστήμονες.
            Τα σημαντικότερα ζητήματα και παραλείψεις που παρουσιάζει ο παρών νόμος είναι τα παρακάτω:
            Η απουσία δημιουργίας νέων τύπων ΣΜΕΑΕ, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των ολοένα, στατιστικά, αυξανόμενων και επιδεινούμενων αναπτυξιακών, ιατρικών και κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών των σημερινών μαθητών.
            Η έλλειψη προτυποποίησης των διαδικασιών και λειτουργίας σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
            Η ανεπαρκής στήριξη των ΣΜΕΑΕ και ΚΕ.Δ.Δ.Υ με μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων.
            Η έλλειψη καθορισμού πλαισίου συνεργασίας και επιμερισμού καθηκόντων μεταξύ Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων του Υπουργείου Υγείας και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
            Η έλλειψη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, των ΣΜΕΑΕ καθώς και των προβλεπόμενων από το άρθρο 39 ΕΔΕΑΥ.

            Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και τεχνικών μέσων για την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης από το Ε.Ε.Π. στις ΣΜΕΑΕ και η υποβάθμιση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων και της διεπιστημονικής ομάδας της σχολικής μονάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου