Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ENHMEΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ 


     Σύμφωνα με τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα που απέστειλε η Δ/νση ΕΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την 7-10-2013, διατέθηκαν συνολικά 300 πιστώσεις για πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ όλης της χώρας. 

     Στον σχετικό πίνακα  παραθέτουμε παραπλεύρως και τα λειτουργικά κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ ανά περιφέρεια και στο σύνολο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς το βαθμό κάλυψης των αναγκών.
    Όπως είναι φανερό σε σύνολο 1657 κενών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ καλύφθηκαν μόνο 300, δηλ. ποσοστό 18,1%. Ελπίζουμε να υπάρξει και νέα σειρά προσλήψεων σε ΣΜΕΑΕ αλλά και για τα ΚΕΔΔΥ, για τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει διατεθεί ούτε μία πίστωση.
      
      Υπάρχουν βέβαια διαβεβαιώσεις (και όχι επίσημες ανακοινώσεις) από τον υφυπουργό κ. Σ. Κεδίκογλου και την Δ/νση ΕΑ και ότι θα διατεθούν 150 πιστώσεις μόνο για τα ΚΕΔΔΥ  και 400 για την στελέχωση των ΕΔΕΑΥ. 
    Αναμένουμε την υλοποίηση των υποσχέσεων, αν και από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ θα παραμείνουν και αυτή τη σχολική χρονιά με ακάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών κενών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ. 


     Σημειώνουμε ότι όπως αναφέρεται και στα σχετικά έγγραφα: "Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να καλυφθούν οι άμεσες, επιτακτικές και πραγματικές ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της περιοχής ευθύνης σας"....

      Επίσης παρακάτω παραθέτουμε πίνακα πιστώσεων που διατέθηκαν ανά εκπαιδευτική περιφέρεια για πρόσληψη 329 ΕΒΠ για στήριξη μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ και ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΕΠ –ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟ


« Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ΑΠ1,2,3 »

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. – Οκτώβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΕΕΠ +ΕΒΠ

ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚ
94
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
371
70
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
69
11
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
137
25
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
70
15
ΗΠΕΙΡΟΥ
54
12
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
106
17
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
59
12
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ.
224
27
ΚΡΗΤΗΣ
190
26
ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
117
15
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
112
25
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
78
20
ΣΥΝΟΛΟ
1657
300ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΟ

 «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΑΠ1, 2,3 »
                                                                    
                                                               Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. – Οκτώβριος 2013ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
(ΕΒΠ)
ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚ
25
ΑΤΤΙΚΗΣ
94
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
9
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
14
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
16
ΗΠΕΙΡΟΥ
7
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
23
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
8
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝ.
75
ΚΡΗΤΗΣ
26
ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
3
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
16
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
13
ΣΥΝΟΛΟ
329

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου