Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΠΡΟΣ ΥΠΑΙΘ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,

  Αθήνα 17/9/2013

                                                                                              Α.Π:  305                                                                                                  
                                            Προς:  - Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
                                                       κο Αρβανιτόπουλο
                                                           -Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.
                                                         κο Κεδίκογλου
                                   Κοιν:                                                                                                  
                                                                                                                                                -  Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
                                                         κο Λολίτσα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμοι κύριοι
               Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκπροσωπεί συνδικαλιστικά σε όλη τη χώρα το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό ( Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.), μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η  αναπηρία.
               Οι μαθητές αυτοί όπως γνωρίζετε φοιτούν στα σχολεία της Γενικής αγωγής   η στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των διαφόρων ειδικοτήτων εργάζεται σύμφωνα με τον ν. 3699/2008 σε ΣΜΕΑΕ όλων των τύπων και βαθμίδων (προσχολικής – πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας – επαγγελματικής ) , σε Διαγνωστικές και Υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) και στα προγράμμάτα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε Γενικά σχολεία.
               Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π).
               Ο σκοπός του υπομνήματος και της αιτούμενης συνάντησης με την ηγεσία του υπουργείου είναι να καταδείξουμε την δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα στη χώρα μας το υποσύστημα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η κατάσταση αυτή είναι κατά τη γνώμη μας αποτέλεσμα της :
1.      Έλλειψης ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης στάσης απέναντι στο θέμα της αντιμετώπισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, η οποία θα έπρεπε να εκπορεύεται από τους ίδιους τους ασχολούμενους με το πρόβλημα και όχι  από συμβούλους που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες.
2.      Tης εκ του παραπάνω λόγου και της έλλειψης ουσιαστικής αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών, προκύπτουσας αποσπασματικής νομοθετικής αντιμετώπισης των θεμάτων λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ.
3.      Της έλλειψης προτυποποίησης στην οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και των υποστηρικτικών υπηρεσιών που εμπεριέχονται σε αυτές.
4.      Της υποστελέχωσης και υποβάθμισης του προσωπικού (εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό) μέσω της οικονομικής εξαθλίωσης και της έλλειψης εξειδικευμένης επιμόρφωσης.
5.      Της απαράδεκτης εικόνας πολλών κτιριακών εγκαταστάσεων και του ακατάλληλου εξοπλισμού ο οποίος δεν παρέχεται καθόλου η είναι μη προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία.
               Σε όλα τα παραπάνω, που αποτελούν διαχρονικά προβλήματα του χώρου της ΕΑΕ, προστίθεται σήμερα το πρόβλημα της εγκατάλειψης ουσιαστικά των ειδικών σχολείων (ΣΜΕΑΕ) και των διαγνωστικών και υποστηρικτικών δομών (ΚΕΔΔΥ) στην τύχη τους που προβλέπεται ζοφερή, αφού:
-        H σχολική χρονιά άρχισε με κλειστά σχολεία η σχολεία που υπολειτουργούν με εκ περιτροπής προσέλευση των μαθητών και δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών σε προσωπικό.
-        Τα απαραίτητα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.
-        Τα σχολεία δεν διαθέτουν χρήματα ούτε για βασικά αναλώσιμα υλικά και τα περισσότερα δεν θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν πετρέλαιο.
-        Το μόνιμο προσωπικό είναι γνωστό ότι συχνά δεν επαρκεί ούτε για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των μαθητών. Παρ όλα αυτά και παρά τις διαβεβαιώσεις σας στη Βουλή, αριθμός συναδέλφων μας σε δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη ποιο θα είναι το εργασιακό τους μέλλον και πως θα καλυφθούν τα κενά που αφήνουν.
-        Τα κενά σε εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει και η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, ξεπερνούν στις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ τις 2000.
-        Ειδικότερα σύμφωνα και με πρόσφατα στοιχεία από τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης τα λειτουργικά κενά παρουσιάζουν σήμερα την παρακάτω εικόνα:

Eκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: 825 (πηγή ΔΟΕ)
Eιδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό: 1232 και
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: 425

Συνολικά κενά στην ΕΑΕ: 2482

χωρίς να υπολογίζονται οι ανάγκες των υπό συγκρότηση ΕΔΕΑΥ και με την σημείωση ότι τα κενά που δίνουν οι διευθυντές σε ΕΕΠ και ΕΒΠ δεν είναι ποτέ πλήρη αφού δεν υπόκεινται σε πρότυπο στελέχωσης αλλά στην υποκειμενική τους κρίση.
-        Τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη δεν έχουν στελεχωθεί με προσωπικό.
-        Οι ΕΔΕΑΥ που θα κάλυπταν τα κενά στην υποστήριξη των μαθητών στην γενική εκπαίδευση δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί.
-        Τα ΚΕΔΔΥ, που με το άρθρο 28 του τελευταίου νόμου που ψηφίσθηκε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, υποχρεούνται να εκδίδουν τις γνωματεύσεις τους σε διάστημα 45 ημερών, παρουσιάζουν σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής συνολικά 265 κενά σε προσωπικό (Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδοψυχίατροι, Φυσιοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές). Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια τα κενά που δίνονται από τους προισταμένους δεν αντικατοπτρίζουν τις πλήρεις ανάγκες σε προσωπικό αφού καλύπτουν μόνο τις ελάχιστες ανάγκες και δεν προβλέπουν την κάλυψη αναγκών σε όλες τις ειδικότητες.
        Συμπερασματικά είναι βέβαιο ότι χρειάζεται άμεση πολιτική παρέμβαση και απόφαση για την αλλαγή πολιτικής στον τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με στόχο να αποφύγουμε το μοιραίο, δηλαδή την απαξίωση και το σταδιακό κλείσιμο των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που θα σημάνει τον αποκλεισμό των μαθητών μας από το αγαθό της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

κε Υπουργέ

Θεωρούμε καθήκον μας να σας προτρέψουμε άμεσα να πάρετε τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που σας εκθέσαμε παραπάνω.

Είναι αναγκαίο άμεσα να προσδιορίσετε τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης του αναγκαίου σύμφωνα με τις υπηρεσίες σας προσωπικού στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν ανάγκη.

Δεν υπάρχει σήμερα πλέον καμμία δικαιολογία αφού οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δικαιούνται όπως όλοι οι υπόλοιποι μαθητές
ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με τιμή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου