Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Ανοιχτή επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την Ειδική Αγωγή

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                   Αθήνα: 30.07.2013
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                Αρ. Πρωτ: 2770
                                                                                                                                         

Ανοιχτή επιστολή της Ε.Σ.ΑμεΑ.
προς της Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο
 Υφυπουργούς  Παιδείας κ. Σ. Κεδίκογλου και κ. Κ. Γκιουλέκα


                                                                        Με θέμα:
Σχολικό έτος 2013-2014: 
Απαιτείται  οι πόρτες των σχολείων να ανοίξουν   
Την ίδια ώρα και ημέρα και για  τους μαθητές με αναπηρία.
Σταματήστε τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς.

Κοιν: «Πίνακας Αποδεκτών»

Κύριε Υπουργέ,  
Το σύστημα εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες του βρίσκεται στο σημείο μηδέν με διαχρονική την ευθύνη όλων των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας συμπεριλαμβανομένης και της τωρινής με ευθύνη της οποίας δεν έχει πραγματοποιηθεί ουδεμία συνάντηση με τους εκπροσώπους της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Πλήθος διατάξεων του τελευταίου νόμου 3699/2008 για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση παραμένουν ανεφάρμοστες. Δυστυχώς αυτή είναι συνήθης τακτική του Υπουργείου Παιδείας διαχρονικά, αφού οι βασικοί νόμοι 2817/2000 και 3699/2008 έχουν σχεδιαστεί χωρίς τη  συμμετοχή και γνώμη των αντιπροσωπευτικών φορέων του αναπηρικού κινήματος.

Κύριε Υπουργέ,
Σε λιγότερο από ενάμιση μήνα αρχίζει το νέο σχολικό έτος 2013-2014 και οι πόρτες των σχολείων πρέπει να είναι ανοιχτές παρέχοντας ουσιαστική εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία, χωρίς τις ελλείψεις που σημειώθηκαν το έτος 2012-2013.

Δυστυχώς οι μαθητές με αναπηρία και οι γονείς τους κάθε νέα χρονιά αντιμετωπίζουν ολοένα και εντονότερες ελλείψεις σε ότι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, τα σχολικά βιβλία, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το σύστημα μετακίνησης κ.λπ. Θλιβερή, καθολική και εξοργιστική η διαπίστωση από την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ίδιους τους μαθητές με αναπηρία και τους γονείς τους ότι η σχολική χρονιά 2012-2013 για τα άτομα με αναπηρία ήταν η χειρότερη των τελευταίων σχολικών ετών, όπως άλλωστε αναφέραμε σε ανοιχτή επιστολή μας προς εσάς το μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Αυτή η απογοητευτική εικόνα που έχει μετατραπεί σε οργή και αγανάκτηση απαιτείται να αλλάξει για να είναι ανοίξουν οι πόρτες των σχολείων στους μαθητές με  αναπηρία την  ίδια μέρα με όλους τους άλλους μαθητές. Για να μην καταστούν άλλη μια χρονιά οι μαθητές με αναπηρία παρίες του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να μην καταστούν τα σχολεία απλοί χώροι φύλαξης των μαθητών ειδικά με βαριές και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, αλλά χώροι ουσιαστικής μάθησης και εκπαίδευσης.

Κύριε Υπουργέ,
Σε αυτή την κρίσιμη οικονομική περίοδο απαιτείται πιο ισχυρή πολιτική βούληση για να προστατευτούν ζωτικοί τομείς που αφορούν στη ζωή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.  Οφείλετε να δώσετε εδώ και τώρα οριστική και ριζική λύση στα θέματα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία. Οφείλετε:

Ø  να διεκδικήσετε την εξαίρεση της πρόσληψης εκπαιδευτικών στις ΣΜΕΑΕ και τα τμήματα ένταξης από το μέτρο του 1/10,
Ø  να αναθεωρήσετε το αναχρονιστικό πλαίσιο που διέπει τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και να τους εντάξετε ισότιμα με τους άλλους συναδέλφους τους στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,
Ø  να εφαρμόσετε συγκεκριμένο σχέδιο στόχων, δράσεων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ένταξη κάθε ατόμου με αναπηρία και ειδικά των ατόμων με βαριά αναπηρία -τα οποία στην πλειονότητά τους συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός των σχολικών δομών- στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Ø  να ενεργοποιήσετε τους πόρους του ΕΣΠΑ και του ΕΚΤ για να καταστούν προσβάσιμες όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται άμεσα : 

-        Να προχωρήσετε σε ειδικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την ειδική εκπαίδευση, βάσει και των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού».
-        Να  προχωρήσετε άμεσα στην μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αναγνωρίζοντας ότι η τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης απαξιώνει και υποβαθμίζει την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία.  
-        Να στελεχωθούν τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης και τα τμήματα ένταξης με δασκάλους εκπαιδευτικούς που θα παρέχουν την κατάλληλη παράλληλη στήριξη και συνεκπαίδευση στους μαθητές με αναπηρία, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/08. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που καταργήθηκαν με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο (άρθρο 82) όπως φυσικοθεραπευτές εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, να μεταφερθούν σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑΕ,  ΕΕΕΕΚ και Τ.Ε. Γενικών Σχολείων δεδομένου ότι σε αυτές τις δομές παρουσιάζεται έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων.
-Να ιδρυθούν νέες ΣΜΕΑΕ εξειδικευμένες ανά κατηγορία αναπηρίας προκειμένου να εφαρμόζονται ανάλογα αναλυτικά προγράμματα, και να υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και η στελέχωση από εξειδικευμένο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να καθιερωθούν βάσεις δεδομένων που θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις βαριές αναπηρίες και τη συχνότητα που εμφανίζονται ανά γεωγραφική περιοχή ώστε να καταγραφούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και βάσει αυτών να προβλεφθεί ίδρυση νέων ΣΜΕΑΕ.  
-        Να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται με τη  στήριξη και παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους,  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.  3699/08.
-        Να συσταθούν οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 2 του ν. 3699/2008 για την παρακολούθηση της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών δομών.
-        Να γίνει πράξη το ολοήμερο σχολείο και για τους μαθητές με αναπηρία μέσω της διεύρυνση ωραρίου και στις ΣΜΕΑΕ, όπως ισχύει, άλλωστε, και για τα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.
-        Να καταρτιστούν αναλυτικά προγράμματα σπουδών και να καταστεί  υποχρεωτική εφαρμογή τους σε όλες τις ΣΜΕΑΕ και τα τμήματα ένταξης.
-        Να δοθούν εγκαίρως σχολικά βιβλία στα σχολεία που φοιτούν μαθητές με αναπηρία.
-        Να αποσυρθεί η διάταξη του Ν.3699/2008, όπου οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγής και της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.  
-        Να βελτιωθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις κτιριακές υποδομές και να καταστεί προσβάσιμη κάθε ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  και των εποπτευόμενων φορέων του.
-        Να εκπονηθούν άμεσα προγράμματα δράσης για την ενίσχυση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
-        Να στελεχωθούν τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με εξειδικευμένους εκπαιδευτές, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ. 
-        Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση¨ για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
-        Να καταρτιστούν προγράμματα επιμόρφωσης για δασκάλους/εκπαιδευτικούς.
-        Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των υπηρεσιών διάγνωσης και αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία.
-        Να θεσπιστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών ένα δωρεάν και ασφαλές σύστημα μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία, σύμφωνα με τις εμπεριστατωμένες προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. και ΠΟΣΓΚΑμεΑ όπου το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει απαραίτητα να έχει επιτελικό ρόλο.

Κύριε Υπουργέ,  
Για την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων μας απαιτείται συγκεκριμένος σχεδιασμός. Απαιτείται να ανοίξει η πόρτα του γραφείου σας στους εκπροσώπους της Ε.Σ.ΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑΜεΑ για να συζητηθούν εγκαίρως και αναλυτικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.

Η ευθύνη πλέον είναι ολοκληρωτικά δική σας για το συντονισμό όλων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου σας, προκειμένου το κουδούνι να χτυπήσει την ίδια ώρα και την ίδια μέρα για τους μαθητές με αναπηρία.
                                                          
   Με εκτίμηση
                              
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                      
                          
                             Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                              ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ
Πίνακας Αποδεκτών:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά
- Γραφείο Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης κ. Ε. Βενιζέλο
- κ. Α. Κυριαζή Γ.Γ. Υπουργείου  Παιδείας & Θρησκευμάτων
- κ. Σ. Μενδώνη, ΓΓ Πολιτισμού
- κ. Κ. Γιαννακίδου, ΓΓ Αθλητισμού
- κ. Ε. Καρατζόλα, ΓΓ Δια Βιου Μάθησης
- κ.  Π. Κανελόπουλο, ΓΓ Νέας Γενιάς
- κ. Γ. Καλαντζή, ΓΓ Θρησκευμάτων
- κ.  Α. Λινού, Ε.Γ. Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
- Πρόεδρο και Μέλη  Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
-ΔΟΕ
-ΟΛΜΕ
-ΠΟΣΕΕΠΕΑ
-ΣΕΕΠΕΑ
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου