Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
www.poseepea.blogspot.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΤΕΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΕΔΔΥ

Αθήνα 1 Ιουλίου 2013
              
               Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σε κάθε περίπτωση σύμφωνα και με την απόφαση μεταθέσεων της 13.6.2013 , με ΑΔΑ: ΒΕΖΙ9-ΑΣΙ:  «Οι μετατιθέμενοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καλούνται να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και οι μετατιθέμενοι σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους», οι συνάδελφοι που μετατίθενται από ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα από αυτή την εγκύκλιο.
               Έφ όσον για οποιοδήποτε λόγο  υπάρχει διαφορετική ερμηνεία από προισταμένους ΚΕΔΔΥ η Διευθύνσεων και ζητηθεί από τους συναδέλφους να ενεργήσουν διαφορετικά, είναι απαραίτητο για την δική τους υπηρεσιακή και νομική κάλυψη, να ζητήσουν γραπτές οδηγίες – εντολές και φυσικά να απευθυνθούν στον περιφερειακό σύλλογο που ανήκουν για την υποστήριξη τους.
               Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι στη διάθεση των περιφερειακών συλλόγων και των  συναδέλφων για σχετική ενημέρωση και τις απαραίτητες ενέργειες.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γ. Γραμματέας


Στ. Καρπενησιώτης                                            Δ. Αρβανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου