Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Διευκρινήσεις από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με την επιστράτευση

Διευκρινήσεις από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με την επιστράτευση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Παραπέμπουμε όσους συναδέλφους έχουν επιταχθεί στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προς τις Δ/νσεις Β βάθμιας, όπου αναφέρονται λεπτομέρειες για θέματα που τους αφορούν και ιδιαίτερα για την ισχύ θεσμοθετημένων πριν την έκδοση της απόφασης του Πρωθυπουργού  αδειών. Ενημερώνουμε επίσης ότι θα ισχύουν κανονικά όσες αναρρωτικές άδειες χορηγηθούν από δημόσια νοσοκομεία ακόμη και μετά την απόφαση της επίταξης 
http://didefth.gr/mathimata/wp-content/uploads/epitaxi-2013.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου