Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Γνωστοποίηση πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης(Ε.Δ.Ε) για τη δυσλειτουργία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΙωαννίνωνΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr


                                                  Αθήνα: 7-2-2013
                                                  Α.Π: 208


        

         Προς:- Δ/ντρια Περιφ/κής   Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου 
                     κα Χουλιάρα
          Κοιν:- Γενικό Γραμματέα ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Κυριαζή
                    -Δντή Ειδικής Αγωγής  κο ΛολίτσαΘέμα: «Γνωστοποίηση πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης(Ε.Δ.Ε) για τη δυσλειτουργία του  ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ιωαννίνων»


Αξιότιμη κυρία Χουλιάρα,

όπως σας είναι γνωστό, κατόπιν εγγράφων της Ομοσπονδίας μας,(Α.Π: 112/14-5-2012 και 114/21-5-2012) διατάχθηκε Ε.Δ.Ε για θέματα έντονης δυσλειτουργίας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ιωαννίνων, που παρακώλυαν την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής.
 Παρόλο που η εν λόγω Ε.Δ.Ε, από ότι γνωρίζουμε, έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό (καταθέσεις μαρτύρων κλπ), πλην όμως μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και σχετικά έγγραφά μας(Α.Π: 135/17-9-2012), μέχρι σήμερα δεν μας έχει γίνει γνωστό το πόρισμα αυτής, παρότι έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον να μάθουμε αυτό, αφενός διότι από δική μας αναφορά διατάχθηκε η εν λόγω ΕΔΕ, αφετέρου αφορά θέματα εύρυθμης λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας, που επηρεάζουν όλο το προσωπικό αυτής, το οποίο (προσωπικό) ανήκει στην Ομοσπονδία μας.

Αναγκαζόμαστε λοιπόν να επανέλθουμε στην υπόθεση της διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ιωαννίνων και, με δεδομένο ότι πλέον έχει παρέλθει κάθε εύλογος χρόνος, να σας ζητήσουμε (ξανά) να μας ενημερώσετε για την τύχη της ανωτέρω Ε.Δ.Ε και σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα, ενώ σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί αυτή, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε ευθύς αντίγραφο του πορίσματος αυτής.
 
Για το Δ.Σ
 
Ο Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας  


   


Βούγιας Βασίλης                     Κατσούλη Παναγιώτα                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου