Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ στο Πρόγραμμα «Μαθήματα Αλληλεγγύης» στο ΚΑΑΠΑ ΣχιστούΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στηρίζει
το πρόγραμμα «Μαθήματα Αλληλεγγύης» της ΕΛΙΞ
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε μία εποχή όπου οι αρχές και οι ανθρώπινες αξίες περνούν κρίση, η οργάνωση ΕΛΙΞ, συμβάλλει με ομάδες εθελοντών στην λειτουργία επιλεγμένων Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ωφελείας.

Το πρόγραμμα της ΕΛΙΞ «Μαθήματα Αλληλεγγύης» στηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως μέρος της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, προς ενίσχυση όσων χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας λόγω της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

·         Η βελτίωση της καθημερινής ζωής των περιθαλπομένων ατόμων
·         Η προσφορά υποστηρικτικών  υπηρεσιών προς το προσωπικό των Ιδρυμάτων
·         Η εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Ιδρυμάτων

Σε αυτή την προσπάθεια, πολύτιμοι συνοδοιπόροι θα είναι οι εθελοντές, που  με τη δική τους συμμετοχή και δράση, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου των επιλεγμένων  Ιδρυμάτων.

Μέσω των εθελοντικών δράσεων, η ΕΛΙΞ στοχεύει  να συμβάλλει στο έργο και τη λειτουργία των επιλεγμένων Ιδρυμάτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της προσφοράς τους προς στους περιθαλπόμενους, καθώς και την βελτίωση της  καθημερινότητας των ευπαθών ομάδων. Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση μεμονωμένων ανθρώπων αλλά και ομάδων που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν εθελοντικά σε τέτοιες προσπάθειες, θα αποτελέσει μια καλή πρακτική για τη συνέχιση παρόμοιων δράσεων.

Το πρόγραμμα έχει ήδη αρχίσει από τον Οκτώβριο του 2012 με επισκέψεις και συνεννοήσεις με σημαντικό αριθμό Ιδρυμάτων και θα συνεχιστεί ολόκληρο το 2013, σε επιλεγμένα Ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Αττικής. Σε κάθε δράση του προγράμματος και για κάθε επωφελούμενο Ίδρυμα, ο χρόνος υλοποίησης καθώς και ο αριθμός των εθελοντών θα ποικίλει, ανάλογα με το προς υλοποίηση έργο. Οι εθελοντές θα είναι μικτές ομάδες νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, απαρτιζόμενες από 4 έως 15 εθελοντές η κάθε μια. Σε γενικές γραμμές οι δράσεις που θα διοργανωθούν στα επιλεγμένα Ιδρύματα θα προσφέρουν:

  • Απασχόληση: Ένα καθημερινό ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών ή των περιθαλπομένων, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους στα Ιδρύματα,  μέσα από δημιουργικά εργαστήρια, όπως κατασκευές, ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι για την ενεργό συμμετοχή τους κλπ.
  • Υποστήριξη των σχεδιαζόμενων δράσεων του Ιδρύματος με ομάδες εθελοντών, όπως τη διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, παραστάσεων και bazaar, την κατασκευή εκθεμάτων μαζί με τα παιδιά του Ιδρύματος, κλπ 
  • Εργασίες συντήρησης του Ιδρύματος:  αναμόρφωση και συντήρηση κτισμάτων και προαύλιων χώρων, διακόσμηση και ζωγραφική σε τοίχους, φροντίδα σε κήπους  με τη συμμετοχή των ατόμων του Ιδρύματος, όπου είναι εφικτό
  • Πρακτική βοήθεια:  Υποστήριξη ατόμων με κινητικά προβλήματα, μεταφορά τους στους χώρους του Ιδρύματος, συμβολή στην κινησιοθεραπεία, περίπατοι με συνοδεία, εκδρομές κλπ
  • Εκπαιδευτικές δράσεις για τους περιθαλπόμενους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους και το προσωπικό, ως συμβολή στην προσπάθεια της σταδιακής αυτονόμησής τους.
Η κα Ελένη Γαζή, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΞ, αναφέρει:
«Είναι για την ΕΛΙΞ μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση το πρόγραμμα «Μαθήματα Αλληλεγγύης», καθώς οι εθελοντές μας θα κληθούν να προσφέρουν έργο σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και στοργή. Μέσα από την προσφορά τους, οι εθελοντές της ΕΛΙΞ θα αντλήσουν πολύτιμα στοιχεία για την προσωπική τους εξέλιξη, θα νιώσουν χρήσιμοι και δημιουργικοί ανακαλύπτοντας δικες τους δυνάμεις, που μόνο μέσα από την εθελοντική προσφορά μπορούν να αποκαλυφθούν. Παράλληλα, τα περιθαλπόμενα άτομα και το προσωπικό των Ιδρυμάτων θα δημιουργήσουν μια στενή σχέση με τους εθελοντές, βασισμένη στην αξία της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς  ».

Τα Ιδρύματα, δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό.

Πλαίσιο κειμένου: ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας,    “Η Αποστολή μας”
Η μη κυβερνητική οργάνωση ΕΛΙΞ, καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά από το 1987.
Βασικός στόχος της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξη του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.
Η ΕΛΙΞ πραγματοποιεί  διεθνείς δράσεις εθελοντικής συμμετοχής με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά.

 
  
   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
Αντώνης Χριστάκης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
τηλ.: 210 3825506


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

 στο Πρόγραμμα «Μαθήματα Αλληλεγγύης» στο ΚΑΑΠΑ Σχιστού
    
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σε μία εποχή όπου οι αρχές και οι ανθρώπινες αξίες περνούν κρίση, η οργάνωση ΕΛΙΞ, συμβάλλει με ομάδες εθελοντών στην λειτουργία επιλεγμένων Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ωφελείας.
Το πρόγραμμα της ΕΛΙΞ "Μαθήματα Αλληλεγγύης"
υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως μέρος της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, προς ενίσχυση όσων χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας λόγω της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος που υλοποιείται μέσα στο 2013, η ΕΛΙΞ απευθύνει πρόσκληση σε εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να υποστηρίξουν το έργο και τη λειτουργία του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Σχιστού Αττικής.  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος εθελοντικής εργασίας είναι από τις αρχές Μαρτίου του 2013 έως τα τέλη Ιουνίου του 2013.  2-4 εθελοντές θα συνεργαστούν υπό την καθοδήγηση της Συμβούλου/ Μέντορος και της Γενικής Συντονίστριας του Προγράμματος ΕΛΙΞ με το προσωπικό του ΚΑΑΠΑΑ.
Διάρκεια εθελοντικής εργασίας: 2 μήνες (ελάχιστη παραμονή) έως 4 μήνες (μέγιστη παραμονή) με ημερομηνίες έναρξης της εθελοντικής τους εργασίας 4/3/13  και 13/5/13.
Τόπος
: Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (ΚΑΑΠΑΑ Σχιστού),  Λεωφόρος Σχιστού 1, Σκαραμαγκάς Αττικής.
Είδος εργασίας: υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου, δημιουργική απασχόληση παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες.
Διαμονή: σε δωμάτια στις εγκαταστάσεις του ΚΑΑΠΑΑ Σχιστού
Διατροφή: παρέχεται πλήρως

Επέλεξε εδώ για να κατεβάσεις την αίτησή σου στο πρόγραμμα "KAAPAA SHISTOU " συμπλήρωσέ την πλήρως και απέστειλε την στο incoming@elix.org.gr με τίτλο θέματος "KAAPAA SHISTOU ". Η επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των αιτήσεων καθώς και τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα:
Για το πρόγραμμα «Μαθήματα Αλληλεγγύης», η ΕΛΙΞ συνεργάζεται με Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής που υπάγεται στο ΚΑΑΠΑΑ Βούλας το οποίο λειτουργεί από το 1954 και τελεί υπό το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοια . Στο Κέντρο σήμερα φιλοξενούνται 32 παιδιά, έφηβοι, νέοι αλλά και ενήλικες που παρουσιάζουν σοβαρές ή πολλαπλές μορφές αναπηρίας και οι ηλικίες τους ποικίλουν από 11 έως 48 ετών. Το Κέντρο απασχολεί 22 άτομα προσωπικό, κυρίως νοσηλευτές. Τα περισσότερα από τα παιδιά πάσχουν από σοβαρή νοητική υστέρηση ή/και κινητικές δυσκολίες ή αυτισμό ή άλλες μορφές αναπηρίας, αντιμετωπίζουν δηλαδή κινητικά προβλήματα, δυσκολίες στην ομιλία, την επικοινωνία, δυσκολίες κατανόησης, καθώς και άλλα προβλήματα.
Το ΚΑΑΠΑΑ Σχιστού εφαρμόζει  προγράμματα φροντίδας, περίθαλψης, φυσικής αποκατάστασης ατόμων και των δύο φύλων, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και κοινωνικής συνδιαλλαγής παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης. Στο Κέντρο λειτουργεί πρόγραμμα «προσομοίωσης» κοινωνικής πραγματικότητας για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ένταξη.
Το εθελοντικό αυτό πρόγραμμα μέσης διάρκειας έχει ως στόχο να στηρίξει τη βελτίωση των συνθηκών και τη φροντίδα των παιδιών στην καθημερινότητα του Κέντρου. Η ενεργή ομάδα των εθελοντών θα υποστηρίξει το προσωπικό του Κέντρου και επιπλέον θα οργανώσει εναλλακτικές δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

Εργασία: Η ομάδα των εθελοντών θα συμβάλλει με την καθοδήγηση των νοσηλευτών και της Συμβούλου/Μέντορος  στις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Συντροφιά και υποστήριξη στα παιδιά και τους νέους που φιλοξενούνται στο κέντρο (υπό την καθοδήγηση του προσωπικού του Κέντρου),
2. Βοήθεια προς το προσωπικό του Κέντρου κατά το  καθημερινό πρόγραμμα των περιθαλπομένων ατόμων,
3. Συμβολή στο έργο των νοσηλευτών για το πρόγραμμα «προσομοίωσης» του Κέντρου που στοχεύει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών,
4. Συμβολή σε δραστηριότητες αναψυχής/δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά (π.χ. παιδική χαρά μέσα στο κέντρο, βόλτα με τα καροτσάκια κ.λπ.)
Οι εθελοντές θα εργάζονται 5 ημέρες την εβδομάδα, 6 ώρες την ημέρα- ορισμένες φορές και Σαββατοκύριακα- με δύο ρεπό κάθε εβδομάδα. Το ωράριο απασχόλησης ενδέχεται να περιλαμβάνει και απογευματινές ώρες.
Σε ειδικές περιπτώσεις ή εκδηλώσεις του Κέντρου και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορτών (πχ. Πάσχα) μπορεί να ζητηθεί από τους εθελοντές να εργαστούν διαφορετικές ώρες.
Διαμονή - Διατροφή: Οι εθελοντές θα διαμένουν στις εγκαταστάσεις του ΚΑΑΠΑΑ Σχιστού σε δωμάτια των δύο ατόμων. Οι εθελοντές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι εγκαταστάσεις του Κέντρου και η εν γένει λειτουργία του συνάδουν με τις ανάγκες των περιθαλπόμενων με βασικό γνώμονα την ασφάλειά τους.
Όλα τα γεύματα θα παρέχονται εντός του Κέντρου κάθε ημέρα για τους εθελοντές.
Τοποθεσία: Το ΚΑΑΠΑΑ Σχιστού βρίσκεται στη Λεωφόρο Σχιστού 1, στην περιοχή Σκαραμαγκά  κοντά στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού, περίπου 15 χμ. από την Αθήνα και 8 χμ από τον Πειραιά. Το Κέντρο βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από την πόλη της Ελευσίνας, κοντά στον Κόλπο της Ελευσίνας, στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής. Υπάρχει σύνδεση με Πειραιά με  λεωφορείο (στάση λεωφορείου σε κοντινή απόσταση από το Κέντρο).

Προϋποθέσεις: Οι ημερομηνίες ένταξης των εθελοντών στο πρόγραμμα είναι δύο: 4/1/13 και 13/5/13 με ελάχιστη παραμονή δύο μήνες.
Αυτό το πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας έχει ιδιαίτερη αξία αλλά και ένα βαθμό δυσκολίας. Οι εθελοντές καλείστε να λάβετε και να δώσετε «Μαθήματα Αλληλεγγύης». Η βοήθεια σε παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες στο πλαίσιο και τις ειδικές συνθήκες ενός Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης  αποτελεί σίγουρα μια πρόκληση αλλά και εμπειρία ζωής. Πάνω από όλα το πρόγραμμα εμπεριέχει μια πολύ ξεχωριστή ηθική ανταμοιβή. Οι εθελοντές ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της εθελοντικής σας εργασίας θα συνειδητοποιήσετε ότι έχετε συμβάλει με το έργο σας κάνοντας την  καθημερινή ζωή των παιδιών καλύτερη και πιο φωτεινή, βοηθώντας στην πράξη ένα κέντρο αποκατάστασης με πολλές ανάγκες και δημιουργώντας φιλίες που μπορούν να διαρκέσουν μια ζωή. Η συνεισφορά σας και η αξία αυτής της εθελοντικής εργασίας σας για τα παιδιά και το εξειδικευμένο προσωπικό του κέντρου είναι ανεκτίμητη.
Είναι επίσης σημαντικό για τους εθελοντές να γνωρίζουν ότι θα εργαστούν μαζί με το προσωπικό του Κέντρου. Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι, υπομονετικοί και ανθεκτικοί στο ψυχολογικό στρες καθώς και έτοιμοι να βοηθήσουν με χαμόγελο, αγάπη και δημιουργικές προτάσεις.
Πριν την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική συνέντευξη. Προηγούμενη εμπειρία με άτομα με ειδικές ανάγκες είναι επιθυμητή και θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Η γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη.
Έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται. Έξοδα μετακίνησης προς το ΚΑΑΠΑΑ δεν καλύπτονται. Ασφαλιστική κάλυψη θα υπάρχει μόνο για περιπτώσεις ατυχημάτων και όχι για ασθένεια.
Οι εθελοντές μπορούν να έχουν δύο επιπλέον ημέρες ρεπό ανά μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης τους.
Οι εθελοντές που θα γίνουν δεκτοί θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου