Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Αποτελέσματα-Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εποχικού προσωπικού για 36 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 42 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων


04-01-13 Αποτελέσματα-Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εποχικού προσωπικού για 36 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 42 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εποχικού προσωπικού για 36 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 42 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων: Για κάθε νομό πατήστε στον ομώνυμο σύνδεσμο ο οποίος περέχει συννημένα αρχεία με τα εν λόγω αποτελέσματα σε μορφή πiνάκων excel

Για το πρακτικό ανάρτησης των εν λόγω αποτελεσμάτων παστήστε στο ακόλουθο αρχείο word

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου