Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 
                                                Αθήνα  5/12/2012
                                                Α.Π: 182                       
                           
        Πρός:  - Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Αρβανιτόπουλο
                                          
       Κοιν:    - Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Παπαθεοδώρου
                   -  Γενικό Γραμματέα ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Κυριαζή
                   -Ειδικό Γραμματέα ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Γκλαβά
                   -Δντή Ειδικής Αγωγής κο Λολίτσα
                   -Πολιτικά Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
                   - Δ.Ο.Ε
                   - Ο.Λ.Μ.Ε
                   -ΕΣΑμεΑ
                   -ΠΟΣΓΚΑμεΑ
   

Θέμα: « Αναβάθμιση και όχι κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α»


Αξιότιμε κε Υπουργέ,


Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου για την Αναδιοργάνωση των Δομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, καταργείται η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και οι πολυσύνθετοι, ευαίσθητοι και ιδιαίτεροι τομείς της, διασκορπίζονται ως τμήματα, στο νέο Οργανόγραμμα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Μάλιστα η εν λόγω κατάργηση και κατά συνέπεια ευθεία υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επισυμβαίνει ενόσω στο πολύ κοντινό παρελθόν δηλώσεις και διαβεβαιώσεις σας, ομιλούσαν περί του αντιθέτου.

Αλλά όμως, η μόνη μεταβολή που θα έπρεπε να δρομολογήσετε, γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα θέματα ειδικής αγωγής, δεν είναι ασφαλώς η της κατάργησης και του κατακερματισμού της, αλλά της αναβάθμισης και της μετατροπής της σε Γενική Γραμματεία, κάτι το οποίο αποτελεί διαχρονική πρόταση και του αναπηρικού κινήματος(ΕΣΑμεΑ).

Εμείς ως Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, η οποία θεσμικά εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό της χώρας, αλλά νοιώθοντας ότι εκφράζουμε  ταυτόχρονα και όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε, τους αποδέκτες των υπηρεσιών μας  μαθητές και τους γονείς τους,  θα προσπαθήσουμε με το παρόν υπόμνημα να σας καταδείξουμε πως η αναβάθμιση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η μετατροπή της σε Γενική Γραμματεία, αποτελεί τη μόνη οδό για να γίνει επιτέλους πράξη η ουσία του άρθρου  1 του ν.3699/2008:

« Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Δεσμεύεται επίσης να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.
   Η πολιτεία αλλά και όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργοί του Κράτους οφείλουν να αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική ζωή.»Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να σας ενημερώσουμε:


 Α) Για τις Δράσεις της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

1-Κομβικό σημείο η ψήφιση του ν. 3699/2008, «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ο οποίος είναι ο πρώτος νόμος που αναφέρεται αποκλειστικά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κάνοντας βαθιά τομή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Το μέχρι τώρα Νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής, δεν κατάφερε να προωθήσει αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές και οργανωτικές δομές, στους διάφορους τομείς του εκπαιδευτικού συστήματος ή να προβλέψει όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, για την ουσιαστική προσέγγιση του ζητήματος της Ειδικής Αγωγής, με αποτέλεσμα να προκύψει μια πανσπερμία κανονιστικών πράξεων, ιδιαίτερα πολύπλοκων, δυσνόητων και δύσχρηστων.
Στα πλαίσια λοιπόν μιας εκπαιδευτικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που είχε και έχει ως  επίκεντρο «τον άνθρωπο» σαν οντότητα αλλά και σαν πολίτη, μέρος ενός συνόλου, που απαιτεί από την πολιτεία την «ολική ποιότητα» σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, θεωρήθηκε ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή και αναγκαιότητα, η εισαγωγή μιας σειράς από θεσμικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές στο υπάρχον σύστημα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που βελτιώνει και εκσυγχρονίζει θεσμικά και λειτουργικά, την προηγούμενη σχετική νομοθεσία, που ρυθμίζει επίσης, κομβικά σημεία στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, τα οποία αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος στη χώρα μας και επιταγή της κοινωνίας διεθνώς.
- Με βάση λοιπόν το Σύνταγμα της Ελλάδας , τη Διεθνή Σύμβαση  του ΟΗΕ (Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες του ΟΗΕ ν.  4074/2012, ΦΕΚ 88/τΑ΄/11-4-2012), εκφράζει την αλλαγή σε διεθνές επίπεδο των στάσεων και του παραδείγματος της πολιτικής προς τα άτομα με αναπηρία, καθώς και της στρατηγικής επίλυσης των προβλημάτων, τα  Δικαιώματα του Παιδιού, τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα και όλες τις Διεθνείς Διακηρύξεις για τα   Δικαιώματα των Αναπήρων και των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
-Με βάση την αποδοχή μιας πραγματικότητας εξελίξιμης, ανατρέψιμης και δυναμικής, συμφωνήθηκε ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή και αναγκαιότητα, η εισαγωγή μιας σειράς από θεσμικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές.
                
 Αναλυτικότερα:

α) Θεσπίστηκε άμεσα ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης, ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης και προσδιορίζεται η ελάχιστη διάρκεια της.
β) Εισήχθη η «Δια βίου μάθηση» με τη μορφή της «πρώιμης παρέμβασης» στην προσχολική ηλικία και της επαγγελματικής κατάρτισης στη μετασχολική περίοδο πέραν του 23ου έτους. Ορίζονται επίσης οι αρμόδιοι φορείς και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες θα παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά συστήνεται νέος κλάδος εκπαιδευτικών ενηλίκων.
γ) Αναγνωρίζονται για πρώτη φορά οι μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προβλέπονται ενέργειες για την εκπαιδευτική τους υποστήριξη. Αναγνωρίζεται επίσης, για πρώτη φορά, το δικαίωμα για ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες ή παραβατική συμπεριφορά, εξ’ αιτίας γονεϊκής παραμέλησης, εγκατάλειψης ή βίας κ.λ.π. Ο ορισμός αυτός συμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά, ασκήσιμα  ή εκπαιδεύσιμα  χωρίς διάκριση. 
δ) Θεσμοθετήθηκε η αρχή της διεπιστημονικότητας , στη διαφορική διάγνωση των αιτίων από τις οποίες απορρέουν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυξάνεται η ελάχιστη διεπιστημονική στελέχωση του φορέα που τις παρέχει, δηλαδή των ΚΕΔΔΥ ( Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών), με στόχο τη λειτουργική και επιστημονική τους αναβάθμιση, επεκτείνονται, οι αρμοδιότητες τους και προσδιορίζεται το προσωπικό τους ανάλογα με τη συγκέντρωση του μαθητικού πληθυσμού.
ε) Καθορίζεται με ακρίβεια η διαδικασία διάγνωσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εισάγεται ο θεσμός της δευτεροβάθμιας αξιολόγησης τους και ο θεσμός της αξιολόγησης και της γνώμης των γονέων και κηδεμόνων στο σχεδιασμό των εξατομικευμένων ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των παιδιών τους.
στ)  Για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός της στήριξης από ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των μαθητών χωρίς νοητική υστέρηση αλλά με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία.
ζ)Θεσμοθετούνται οι απαραίτητες ειδικές διευκολύνσεις (ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων κ.λ.π.)
η) Συστάθηκαν  νέοι κλάδοι εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού, για την ουσιαστική υποστήριξη και λειτουργία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με την ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό σύστημα, μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.
θ) Θεσμοθετήθηκε η επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού όλων των κλάδων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και παρέχονται κίνητρα για τη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής στα Πανεπιστήμια.
ι) Θεσμοθετείται η συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος με εκπροσώπους του στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, στην εθνική επιτροπή « Δια Βίου Μάθησης» και σε επιτροπές που παρακολουθούν τη φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

2- Για πρώτη φορά καταρτίστηκαν ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης έτσι ώστε να γίνει σωστή κατανομή των ειδικοτήτων στις ΣΜΕΑΕ και η διαδικασία να είναι αδιάβλητη, με αποτέλεσμα να γίνει έγκαιρη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ  της επικράτειας παρέχοντας τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εφόδια στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

3- Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκαν  πλήρως οι ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ σε όλη την επικράτεια. Η χαρτογράφηση αφορούσε  στην κτιριακή υποδομή, στην υλικοτεχνική υποδομή, στο εκπαιδευτικό δυναμικό, στο μαθητικό δυναμικό ανά κατηγορία, στην αναλογία εκπαιδευτικών- μαθητών, στην φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα κάθε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
Παραδόθηκε από τις ανάδοχες εταιρείες  Η/Υ (laptop)  εξειδικευμένο λογισμικό στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με αυτό το έργο διασφαλίζεται η ηλεκτρονική προσβασιμότητα όλων των παραπάνω μαθητών και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που αφορούν στην ΕΑΕ, τόσο από παιδαγωγικής-μαθησιακής πλευράς και επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και από οικονομικής πλευράς.


Β) Για τους Στόχους της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1)      Παράλληλα, μέσω:
α)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013,2013-2016 προωθείται η υλοποίηση πολλών από τις δράσεις  για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και ειδικότερα :
-          Η στήριξη των δράσεων εμπλουτισμού,
-          Των προγραμμάτων σπουδών,
-          Του εκπαιδευτικού υλικού,
-          Της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
-          Της δια βίου εκπαίδευσης,
-          Της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,
-          Του εξοπλισμού και της ανάπτυξης ειδικού λογισμικού για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία,

β) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αναβάθμιση της, της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της Κοινωνικής ενσωμάτωσης», ενισχύεται η πρόσβαση και συμμετοχή όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία, εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύεται και βελτιώνεται η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και σχεδιάζονται οι παρακάτω δράσεις για την Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση, οργανωμένες σε πέντε (5) βασικούς άξονες:
Ø  Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
Ø  Ανάπτυξη και προμήθεια βοηθημάτων και εξειδικευμένων αξιολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων,
Ø  Ανάπτυξη δομών εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες με έμφαση στον αυτισμό και τη νοητική υστέρηση
Ø  Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία
Ø  Άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων έναντι των ατόμων με αναπηρία.


2)      Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί ήδη και θα συνεχίσει περαιτέρω, σημαντικές δράσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας για τον άνθρωπο, με τη συνεργασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
3)      Επίσης, προετοιμάστηκαν και παραδόθηκαν μελέτες σε  όλες τις Νομαρχίες της χώρας, που αφορούν στις προδιαγραφές προσβασιμότητας από μαθητές με αναπηρία, όλων των σχολείων γενικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, που βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού ή κατασκευής. Ταυτόχρονα υλοποιούνται προγράμματα κατασκευής 56 σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων τα οποία παραδίδονται σταδιακά για χρήση.
4)      Ως προς τον υποστηρικτικό εξοπλισμό των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την ανάπτυξη και την προμήθεια βοηθημάτων και εξειδικευμένων αξιολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη  διαγωνισμός από τις Διοικητικές  Περιφερειακές Διευθύνσεις, προκειμένου  να  προμηθευτούν το  υλικό  οι  Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τα Τμήματα Ένταξης.


   Όλες οι παραπάνω καινοτόμες παρεμβάσεις – θεσμικές, οργανωτικές και λειτουργικές – μαζί με την ενσωμάτωση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής στην εκπαιδευτική διαδικασία διασφαλίζουν, το σύνολο των παρεχομένων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, προσφέροντας , ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία , υπογραμμίζουν τον βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του θεμελιώδους ρόλου της παιδείας και της μόρφωσης στην άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων, στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στη διασφάλιση της δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου.


Αλλά πέρα από όλα αυτά, επτά (7) πολύ σημαντικοί λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξοβελισμού κάθε σκέψης σας για κατάργηση της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. Οι ίδιοι λόγοι θεωρούμε πως πρέπει να σας ωθήσουν να λάβετε τη θαρραλέα απόφαση που θα  αναβαθμίσει, ουσιαστικά και συμβολικά, την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση της χώρας μας από Διεύθυνση σε Γενική Γραμματεία στο Οργανόγραμμα του Υπουργείου.

   
7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.Α.Ε
   
ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εκπροσωπεί την  Ελλάδα σε όλα τα Διεθνή fora που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και την Αναπηρία.
Επίσης, από την Διεύθυνση Ε.Α.Ε εκπροσωπείται η χώρα μας στη Σύμβαση και στο Πρωτόκολλο του Ο.Η.Ε για τα ΑμεΑ, που αποτελεί Νόμο του κράτους.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι ένα διακριτό υποσύστημα στο χώρο της Εκπαίδευσης και  αποτελεί την μοναδική Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που τα αντικείμενά της άπτονται αρμοδιοτήτων αυτόνομων Διευθύνσεων δηλαδή: 1) Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2) Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3) Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4) Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5) Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)6) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων.

 ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Το μόνο συντονιστή σε διοικητικό επίπεδο- όλων των ανωτέρω- αποτελεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής καθότι ούτε σε Περιφερειακό επίπεδο ούτε σε επίπεδο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  υφίσταται αντίστοιχος φορέας.
Η Διεύθυνση Ε.Α.Ε απευθύνεται σε 4 βαθμίδες εκπαίδευσης, Στην Πρωτοβάθμια, στη Δευτεροβάθμια, στην Τριτοβάθμια και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

  ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π) που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ είναι αδιαβάθμητο και  ανήκει διοικητικά στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής η οποία είναι αρμόδια για κάθε υπηρεσιακό θέμα του προσωπικού αυτού (τήρηση μητρώου προσωπικού, διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στα ΚΕΔΔΥ μέσα από το ενιαίο των θέσεων, προσλήψεις και θέματα αναπληρωτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στο προσωπικό αυτό, σύμφωνα με τα ισχύοντα και για το προσωπικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Το γεγονός ότι το προσωπικό αυτό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο με  διακριτό ρόλο και υπηρετεί σε ενιαίες θέσεις στην Πρωτοβάθμια , στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα ΚΕΔΔΥ, με διαφορετική διαδικασία πρόσληψης, αρμοδιότητες και τρόπο παροχής υπηρεσιών, από τους άλλους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί την αναγκαιότητα υποστήριξης της υπηρεσιακής του κατάστασης από συγκεκριμένη Δ/νση προσωπικού.

Τι πρόβλεψη υπάρχει κε Υπουργέ για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π) και για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π), σε περίπτωση που η βάση  και φυσικός του χώρος καταργηθεί;
  
ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Στο άρθρο 39(Σ.Δ.Ε.Υ-Ε.Δ.Ε.Α.Υ) του σχεδίου νόμου που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων.
 
ΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π) τμήματος Ειδικής Αγωγής αντιστοίχου με το τμήμα που υπήρχε στο καταργηθέν Παιδαγωγικό Ινστιτούτο(Π.Ι)
 
ΕΒΔΟΜΟΣ ΛΟΓΟΣ

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής συντονίζει σε επίπεδο όλης της επικράτειας με την  καθημερινή επικοινωνία με οικογένειες που βιώνουν το πρόβλημα της αναπηρίας στο Ελληνικό σχολείο, (Γενικό και Ειδικό: σύνολο μαθητών  στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Τ.Ε. : 1400, σύνολο μαθητών  στα Ειδικά Δημοτικά και Τ.Ε.: 24.500 και σύνολο μαθητών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Τ.Ε: 9000 – Χαρτογράφηση τμήματος Α΄2011-12) που ζητούν στήριξη κατ’ αρχήν και κατόπιν λύση στο πρόβλημά τους, που καταθέτουν την ανησυχία και το παράπονο τους, είναι αυτή που χαρακτηρίζει την ύπαρξη αυτού του τμήματος και η επικοινωνία αυτή είναι που ενεργεί αποσυμπιεστικά στην εκτόνωση των παραπόνων και των εντάσεων πριν αυτές φτάσουν στην πολιτική ηγεσία.

  
Αξιότιμε κε Υπουργέ

Η ενδεχόμενη κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και ο κατακερματισμός των τομέων της σε τμήματα μέσα σε άλλες υπηρεσίες στο νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου, θα αποβεί διαλυτική για τη συνοχή του τόσο ευαίσθητου και ιδιαίτερου τομέα της εκπαίδευσης και θα αποτελέσει την αφετηρία διάλυσής του.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α σας καλεί να σταματήσετε αυτή τη δυσμενέστατη εξέλιξη και να την αντιστρέψετε, προς όφελος της δημόσιας και δωρεάν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας, προς όφελος του μαθητή με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της οικογένειάς του, προς όφελος της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας.
                                                 
                                            

Για το Δ.Σ
   

Ο Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας  

    Βούγιας Βασίλης           Κατσούλη Παναγιώτα                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου