Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ενημέρωση για την κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής-τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ-το άρθρο 39- την αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή-τις προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ-τις συναντήσεις με τα Πολιτικά Κόμματα και Φορείς.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 
                                            
                                            Αθήνα  4/12/2012
                                            Α.Π: 180                    
                           
                               

                                 Πρός:  - Μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π
                                               -Εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε
                                          
                    Κοιν:  -Πολιτικά Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
                               - Δ.Ο.Ε
                               - Ο.Λ.Μ.Ε
                               -ΕΣΑμεΑ
                               -ΠΟΣΓΚΑμεΑ
                               -Μ.Μ.Ε


Θέμα: « Ενημέρωση για την κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής-τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ-το άρθρο 39- την αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή-τις προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ-τις συναντήσεις με τα Πολιτικά Κόμματα και Φορείς»


Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

   
             πραγματοποιήθηκαν χθές και  σήμερα, στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, σειρά συναντήσεων του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με τους εντεταλμένους συμβούλους του Υπουργού Παιδείας και του Γενικού Γραμματέα, οι οποίοι διαχειρίζονται τα θέματα της Διοικητικής Αναδιοργάνωσης των Δομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, με τον Ειδικό Γραμματέα κο Γκλαβά και τον Δντή Ειδικής Αγωγής κο Λολίτσα.

Από τις συναντήσεις αυτές, καθώς και από τις συναντήσεις με Πολιτικά Κόμματα και Φορείς,  προέκυψαν τα εξής;

1-    Για την κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α δια των αρμοδίων συμβούλων του, θεωρεί πως η κατάργηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η κατάτμηση των αντικειμένων της σε επιμέρους τμήματα, διασκορπισμένα εντός του νέου οργανογράμματος της κεντρικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, όχι μόνο δεν θα επηρεάσει την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά αντιθέτως, θα τις αναβαθμίσει!!! Δηλαδή υποβαθμιζόμενοι αναβαθμιζόμεθα…
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α εξέφρασε την πλήρη διαφωνία της στο θέμα της κατάργησης της Διεύθυνσης και τονίστηκε με έμφαση, πως η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα πρέπει στο νέο Οργανόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α να αναβαθμισθεί σε Γραμματεία μιας και:
    • Πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α η διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής, καθόσον  στην Εκπαίδευση εκπορεύεται και από τις δύο βαθμίδες της, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, καθώς και από τα  ΚΕ.Δ.Δ.Υ και ακριβώς αυτή η Διεύθυνση εξασφαλίζει το ενιαίο αυτών των υπηρεσιών.
    • Έχει το γενικό συντονισμό,  τη συνολική εποπτεία και αποτελεί σημείο αναφοράς των μαθητών  με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, των γονέων τους και των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής
    • Έχει την ευθύνη των υπηρεσιακών μεταβολών του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π -προσωπικού  ιδιαίτερα εξειδικευμένου και με  διακριτό ρόλο, που υπηρετεί σε ενιαίες θέσεις στην Πρωτοβάθμια , στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα ΚΕΔΔΥ, με διαφορετική διαδικασία πρόσληψης, αρμοδιότητες και τρόπο παροχής υπηρεσιών, από τους άλλους εκπαιδευτικούς. Οι δε υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού αυτού, καταλαμβάνουν  ένα μεγάλο εύρος και έχουν να κάνουν με  προσλήψεις, διορισμούς, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τήρηση μητρώου, την παρακολούθηση της βαθμολογικής εξέλιξης, την επιλογή στελεχών, προσλήψεις αναπληρωτών κ.λ.π.

 (Θα ακολουθήσει αναλυτικότατο υπόμνημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α για τους λόγους που η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όχι μόνο δεν πρέπει να καταργηθεί αλλά πρέπει να αναβαθμισθεί σε Γραμματεία, στο νέο Οργανόγραμμα)


2-    Για την ενδεχόμενη κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α δεν προτίθεται να προβεί επί του παρόντος σε αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Δομών της Εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός προβλέπει κατάθεση σχεδίου νόμου, σε λίγες ημέρες, που θα περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση-συρρίκνωση των Δομών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
Η Αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Δομών θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ούτως ή άλλως όμως, κατά το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, δεν τίθεται θέμα κατάργησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βέβαια έως πρότινος δεν ετίθετο θέμα κατάργησης ούτε και για τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής…


3-    Για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που περιλαμβάνει το άρθρο 39(Σ.Δ.Ε.Υ-Ε.Δ.Ε.Α.Υ)

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε τη Δευτέρα 3/12/2012, στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Κοινοβουλίου. Θα υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά η άποψη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α είναι πως το νομοσχέδιο αυτό θα ακυρωθεί στην εφαρμογή του, καθώς είναι αδύνατον να λειτουργήσει έτσι όπως προβλέπουν οι ρυθμίσεις του και γι αυτό το λόγο ζήτησε έστω και την τελευταία στιγμή να προβλεφθεί η πιλοτική εφαρμογή του σε περιορισμένη κλίμακα και ακολούθως να επαναπροσδιορισθούν οι όροι και τα δεδομένα του.
Επίσης στο άρθρο 39, περιλαμβάνεται διάταξη για την κατάργηση της διετίας παραμονής στην οργανική θέση για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ρύθμιση αυτή όπως έχει κατατεθεί δεν αίρει την υποχρέωση της διετίας για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, μιας και δεν καταργεί τις διατάξεις που τους αφορούν. Έτσι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ζήτησε και έγινε αποδεκτό, να περιγράφεται αναλυτικά στο νομοσχέδιο και για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, η κατάργηση της διετίας στην οργανική θέση.


4-    Για το θέμα της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και του Ε.Ε.Π της Ειδικής Αγωγής

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α διαπίστωσε πως το πόρισμα της επιτροπής των «σοφών» για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, δεν περιλάμβανε τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Γι αυτό ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις της επί του θέματος, η οποία με τη σειρά της ζήτησε τις προτάσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α σε πιο εξειδικευμένη μορφή.


5-    Για τις προσλήψεις για παράλληλη στήριξη μέσω ΕΣΠΑ  εκπαιδευτικών και Ε.Β.Π

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α μας διαβεβαίωσαν, πως υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα να επιλυθούν(τεχνικό δελτίο κ.λ.π) και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την παράλληλη στήριξη θα προχωρήσει, ώστε να μπορέσουν να προσληφθούν εντός του Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου οι συνάδελφοι.
Όσον αφορά στις προσλήψεις Ε.Ε.Π μέσω ΕΣΠΑ, αυτές θα γίνουν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει το άρθρο 39, το οποίο  αποτελεί προαπαιτούμενο εφαρμογής του προγράμματος.


6-    Για τις συναντήσεις ενημέρωσης του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με τα Πολιτικά Κόμματα, Ομοσπονδίες και Φορείς.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3/12/2012, συνάντηση του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με το Τμήμα Παιδείας της Κ.Ε του Κ.Κ.Ε, το οποίο στηρίζει τις προσπάθειές μας και δια των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής του ομάδας, θα καταθέσει επερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στηριζόμενη  στο υπόμνημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με τις θέσεις της για το επίμαχο άρθρο 39, του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Την Πέμπτη 6/12/2012, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες συναντήσεις και με τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής
Ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, με επιστολές μας, η Δ.Ο.Ε, η Ο.Λ.Μ.Ε, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η ΕΣΑμεΑ και άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Με ενότητα και αλληλεγγύη θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να υπερασπίζουμε το δικαίωμα του μη προνομιούχου Έλληνα στη δημόσια και δωρεάν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Για ότι νεώτερο θα επανέλθουμε.  

  

Για το Δ.Σ

  

Ο Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας  

    


Βούγιας Βασίλης         Κατσούλη Παναγιώτα                                          

1 σχόλιο:

  1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ??? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

    ΑπάντησηΔιαγραφή