Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Οι αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης, μέσω ΕΣΠΑ ,απασχολούνται μόνο σ αυτήν.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μαρούσι,     13-11-2012            
Αρ.Πρωτ.:       141617/Γ6
Βαθμός Προτερ.

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80  Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email:t08deab@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ελ.Ζαχαράκη
Τηλέφωνο: 210 3442931
FAX: 2103442193      ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων»

     Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθησαν στην υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε ότι:

Η παράλληλη στήριξη είναι μία διακριτή δομή φοίτησης στην ΕΑΕ με σκοπό την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη που καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη διεπιστημονική ομάδα του οικείου ΚΕΔΔΥ, όπως ορίζει ο νόμος 3699/2008 άρθρο 6 παρ.β.

Επίσης, οι αναπληρωτές της παράλληλης στήριξης τοποθετούνται και μισθοδοτούνται  σύμφωνα με τα ισχύοντα στα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό με την 126057/15-10-2012 εγκύκλιό μας, σας ενημερώνουμε ότι οι διατιθέμενοι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης μπορούν να απασχολούνται μόνο σε αυτήν και για κανένα άλλο λόγο.


                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΙΤΣΑΣ                                                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου