Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Επιλογή με αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.:151 80  Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email:t08deab@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ελ.Ζαχαράκη
Τηλέφωνο: 210 3442931
FAX: 2103442193      

Μαρούσι,      13-11-2012          
Αρ.Πρωτ.:     141618/Γ6
Βαθμός Προτερ.

ΠΡΟΣ:
-          Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-          Σχολικούς Συμβούλους (μέσω Δ/νσεων Εκπ/σης)
-          Δ/νσεις Εκπ/σης (μέσω Περιφ/κών Δ/νσεων)
-          Σχολικές μονάδες (μέσω Δ/νσεων Εκπ/σης)
ΘΕΜΑ: «Επιλογή με αναπλήρωση προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ»

     Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθησαν στην υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε ότι για όσους αναπληρωτές προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ έληξε η διετής θητεία, επαναπροκηρύσσεται η θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Νόμου 3699/2010. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή έχουν εκπαιδευτικοί που διαθέτουν σπουδές στην ΕΑΕ ή μέλη του ΕΕΠ, οι οποίοι υπηρετούν οργανικά σε σχολικές μονάδες ή ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,  στην οποία υπάγεται το ΚΕΔΔΥ, με την προϋπόθεση να έχουν 3ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 19, 20 του Ν. 3848/2010.

                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΙΤΣΑΣ
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου