Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Δείτε παρακάτω το Υπόμνημα που κατέθεσε η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α στον Υπουργό Παιδείας κο Αρβανιτόπουλο και στο Υφυπουργό κο Παπαθεοδώρου με θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ισότιμη μεταχείριση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π), στην Εκπαίδευση»


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, Αθήνα  www.poseepea.blogspot.gr   poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206


                                            Αθήνα 30/8/2012
                                                                          Α.Π: 128                             

                            
                                        Προς:  - Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α
                                                       κο Αρβανιτόπουλο

                                                    -Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α
                                                         κο Παπαθεοδώρου
                                    
                                     Κοιν:     -Γ. Γραμματέα ΠΑΙ.Θ.Π.Α
                                                         κο Κυριαζή
                                                   -Ειδ. Γραμματέα ΠΑΙ.ΙΘ.Π.Α κο Γκλαβά
                                                                                                                                                                          -ΑναπλΔντρια ΕιδικήςΑγωγής κα Παναγιωτοπούλου
                                                      


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΘΕΜΑ: «Νομοθετικές ρυθμίσεις για την ισότιμη μεταχείριση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π), στην Εκπαίδευση»Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Αξιότιμε κε Υφυπουργέ
          
 Σε συνέχεια του Υπομνήματος της Ομοσπονδίας μας, με αριθμό πρωτοκόλλου 122-17/7/2012, θα θέλαμε να συνεχίσουμε την ενημέρωση σας σε μια σειρά ζητημάτων, που απασχολούν έντονα και προκαλούν ανασφάλεια στο σύνολο των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., μονίμων και αναπληρωτών.

Α. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε.Ε.Π.)

           Το Ε.Ε.Π ανήκει στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, από το 1987, και υπάγεται στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής. Αποτελεί κλάδο της Εκπαίδευσης και ασκεί το εκπαιδευτικό του λειτούργημα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), δηλαδή στα Ειδικά Σχολεία και Ειδικά Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα Ειδικά Γυμνάσια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά ΤΕΕ και ΕΕΕΕΚ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) της χώρας.
Οι κλάδοι που το αποτελούν είναι: ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ21 & ΠΕ26-Λογοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ-24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ-35-Παιδονευρολόγων, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ31-Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα, Ειδικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Τυφλών και Ειδικών στις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών, ΠΕ36-Μουσικοθεραπευτών και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π)
Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) υπηρετεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το 1987 (βάση του ν. 1566/85), λίγο προσωπικό στην αρχή και πολύ περισσότερο από το 2000 και μετά (ν. 2817/2000). 
Η παράγραφος 5α, του άρθρου 56, του ν.3966/2011,ορίζει πως «το Ε.Ε.Π συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευσή του.»
 Παρ’ όλη όμως την ακριβή διατύπωση, σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Ε.Π και της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του ν. 3699/2008, σύμφωνα με την  οποία «Ειδική Αγωγή είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, του αρ. 2, παρ 2», όπου ορίζεται ότι: «στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της ΕΑΕ περιλαμβάνονται, η διαφοροδιάγνωση, η διάγνωση, η αξιολόγηση κ.λ.π.» και της παραγράφου 3, του άρθρου 2, όπου ορίζεται ότι «στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα….. συστηματικής παρέμβασης, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών»,  έως σήμερα δεν έχουν γίνει, από πλευράς Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α οι  απαραίτητες εκείνες ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π, ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη (τρόπος πρόσληψης, επιμόρφωση, σύμβουλοι ειδικοτήτων, εκπροσώπηση στο Ι.Ε.Π, Π.Ε.Κ νεοδιόριστων, ιεραρχική εξέλιξη, ωράριο εργασίας,  κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

1.    Δεν αναφέρεται πουθενά στον Ν 3848/2010, όσον αφορά  στον τρόπο και στη διαδικασία πρόσληψης του από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 Στο νόμο 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…..» δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο πρόσληψης του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) που εργάζεται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης). Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό Ε.Ε.Π. στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Με δεδομένη την πολιτική θέση ότι όλες οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται μέσω ΑΣΕΠ, διαπιστώνεται ότι για το Ε.Ε.Π  δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, τόσο για μόνιμο προσωπικό, όσο και για τους αναπληρωτές. Επί πλέον, έως τώρα, δεν έχουν ορισθεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που το Ε.Ε.Π. θα πρέπει να κατέχει κατά την επιλογή του για διορισμό.
Εδώ, πρέπει να αναφερθεί πως οι Περιφέρειες της Χώρας είναι υποστελεχωμένες, όσον αφορά στο Ε.Ε.Π, ιδίως τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, τα οποία και λειτουργούν, τα περισσότερα, αποκλειστικά με αναπληρωτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (65.000 μαθητικός πληθυσμός), όπου αυτή τη στιγμή υπηρετούν δεκαεννέα (19 !!!) συνάδελφοι Ε.Ε.Π, μόνιμοι υπάλληλοι (44 οργανικά κενά), εκ των οποίων επτά(7) Ψυχολόγοι, εννέα(9) Κοινωνικοί Λειτουργοί, ένας(1) Λογοθεραπευτής, ένας(1) Εργοθεραπευτής και ένας(1) συνάδελφος Ε.Β.Π.

2.    Δεν έχει Επιστημονική Καθοδήγηση μέσω αρμόδιων  Συμβούλων.
Αυτή τη στιγμή και ενώ το άρθρο 13 του Ν.3699/2008, το προβλέπει, δεν υπάρχουν Σύμβουλοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με συνέπεια την διάχυση της επιστημονικής ανασφάλειας στο προσωπικό, λόγω της μη ύπαρξης Επιστημονικής Καθοδήγησης.

3.     Δεν περιλαμβάνεται σε προγράμματα επιμόρφωσης . Δεν προβλέπεται η συμμετοχή του στα Προγράμματα Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β Επιπέδου(Τ.Π.Ε).
Στα προγράμματα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, αγνοείται η ύπαρξη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και δεν προβλέπεται η συμμετοχή του, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη του Προσωπικού. Δεν έχει προβλεφθεί, επίσης, η συμμετοχή του στα Προγράμματα Μείζονος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ούτε στα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β Επιπέδου (αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε), η επιτυχής παρακολούθηση και πιστοποίηση των οποίων μοριοδοτείται μάλιστα με τρία (3) μόρια στις κρίσεις στελεχών Εκπαίδευσης.

4.     Έχει διαφορετικό ωράριο εργασίας, στις ΣΜΕΑΕ, σε σχέση με τους άλλους Εκπαιδευτικούς
Η Υπουργική απόφαση με αρ. 28915/Γ6/12-3-2007, που αφορά στο ωράριο λειτουργίας του ΕΕΠ, καταργεί την αρχή της ισότητας του προσωπικού στον ίδιο εργασιακό χώρο και δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τις κανονιστικές εγκυκλίους του ΥΠΔΒΜΘ που αφορούσαν το ΕΕΠ, αναφέρονταν ρητά ότι το προσωπικό αυτό (ΕΕΠ), έχει τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις με τους άλλους εκπαιδευτικούς, όπως ωράριο, εξωδιδακτικές υποχρεώσεις κ.λ.π.


5.    Στις ΣΜΕΑΕ έχει μόνον καθήκοντα και υποχρεώσεις και όχι αρμοδιότητες.
Η Υπουργική απόφαση με αρ. 27922/Γ612-3-2007 για τα καθήκοντα και αρμοδιότητες  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού δεν έχει εναρμονισθεί με τους σκοπούς και στόχους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των μαθητών και δεν προάγει την διεπιστημονική προσέγγιση και αντιμετώπιση των  ιδιαίτερων αναγκών τους.

6.    Έχει πρόβλημα με τα Π.Ε. των κλάδων του.
Τα Π.Ε. του Ε.Ε.Π ( 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36) δεν αποτελούν συνέχεια των Π.Ε των υπολοίπων Εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα σε κάθε νέο νόμο, μισθολόγιο και υπαλληλικό κώδικα, το προσωπικό αυτό να «ξεχνιέται» και να μένει εκτός οποιασδήποτε ρύθμισης.

7.    Όσον αφορά στις μετατάξεις, έχει διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς και αυτές πραγματοποιούνται με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις.
            Η παρ.3 του άρθρου 23, του Ν.3699/2008, παραπέμπει, όσον αφορά στη διαδικασία μετατάξεων στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007, άρθρα: 69, 71, 72, 73, 74) και όχι στην παρ.5, του άρθρου 12, του Ν.3260/2004, ο οποίος και ισχύει για τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς.

8.    Στερείται δυνατότητας Υπηρεσιακής Εξέλιξης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικ. Αγωγής και Εκπ/σης (ΣΜΕΑΕ)
            Το Ε.Ε.Π που υπηρετεί στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), που σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο σε αριθμό από τους άλλους εκπαιδευτικούς, δεν έχει καμία δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α οδηγεί ουσιαστικά στο περιθώριο και εκτός παραγωγικής διαδικασίας εργαζόμενους στο Δημόσιο, στερώντας τους αυθαίρετα το κίνητρο και την  προοπτική εξέλιξης. Οι Εκπαιδευτικοί αυτοί, η πλειονότητα των οποίων κατέχει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, οι οποίοι έχουν μεγάλη και πολυσύνθετη εργασιακή εμπειρία και πολύ αξιόλογες επιμορφώσεις, αισθάνονται παρείσακτοι και πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ας σημειωθεί εδώ πως τα χρόνια της αδικίας και της δυσμενούς μεταχείρισης αγγίζουν τα όρια ενός ολόκληρου εργασιακού βίου.

9.    Στερούνται οι αναπληρωτές Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π των ευεργετημάτων που έχουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές.
Στο νόμο 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού…..», αρθ. 5 και 9 («Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών» και «Μεταβατικές διατάξεις»), όπου προβλέπονται ρυθμίσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπ/κών και τον διορισμό τους ως μονίμους, δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π..
Για τους αναπληρωτές Ε.Ε.Π. δεν μετρά ούτε το γεγονός ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ πάνω από 6 συναπτά έτη, ούτε ότι καλύπτουν οργανικά κενά, ούτε ότι λειτουργούν, πολλά ΚΕ.Δ.Δ.Υ της περιφερείας αποκλειστικά χάρη σ’ αυτούς, ούτε ότι έχουν αποκτήσει πλέον σημαντική και χρήσιμη για την Ειδική Αγωγή και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπειρία. Επιπλέον οι προσλήψεις των αναπληρωτών δεν γίνονται με σταθερά κριτήρια, ούτε με ενιαίο πίνακα, αλλά με συνεχόμενες αλλαγές των εγκυκλίων πρόσληψης (βλέπε ζήτημα διαχωρισμού Ψυχολόγων σε σχολικούς και μη, κ.λ.π).
Τέλος, δεν γίνεται κανένας λόγος για την επί πλέον μοριοδότησή τους σε μελλοντικές προσλήψεις, παρ’ όλο που αποτελούν πια αναπόσπαστο κομμάτι της Ειδικής Αγωγής, των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε.Β.Π.)

          Ο κλάδος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ) της παραγράφου 4 και της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄), ορίστηκαν τα τυπικά προσόντα του διορισμού του (απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων κ.λπ.) και κατηγοριοποιήθηκε ως ΔΕ 1.
Η παρ.5β, του άρθρου 56, του ν.3966/2011, ορίζει πως το Ε.Β.Π «ασκεί καθήκοντα φροντίδας μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα Η δε υπ’ αριθμ. 27922/Γ6 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449/3-4-2007) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων …. )», κεφάλαιο Γ’ «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ορίζει πως τα μέλη του Ε.Β.Π:
«… 2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες  μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου. (…) 
4. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλλόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά ή ειδικά καθήκοντα και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης.
5. Επικοινωνούν με τους γονείς, έπειτα από συνεννόηση με το διευθυντή, ενημερώνοντας τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προτείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο».
Επί πλέον, εφαρμόζουν προγράμματα χρήσης τουαλέτας, εκμάθησης κανόνων γενικής και προσωπικής υγιεινής, σίτισης και εν γένει προγράμματα Αυτοεξυπηρέτησης και Αυτόνομης Διαβίωσης.
Όμως, από το 2000, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α δεν έχει κάνει τις απαραίτητες  εκείνες ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Β.Π. ως προς  την υπηρεσιακή του κατάσταση (ωράριο εργασίας, τρόπος πρόσληψης, επιμόρφωση, σύμβουλοι ειδικότητάς τους, ΠΕΚ νεοδιόριστων, κλπ.), ώστε το προσωπικό αυτό να έχει τις απολαβές που αρμόζουν στο έργο του και τη θέση του στην εκπαιδευτική κοινότητα.


Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

 πέραν των ανωτέρω θεμάτων το πιο σημαντικό, το πιο ψυχοφθόρο, το πιο ταπεινωτικό και εξευτελιστικό είναι ότι το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, μόνιμοι και αναπληρωτές, μονίμως «ξεχνιέται» από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α,

Ø  σε κάθε καινούργιο νόμο και
Ø  σε κάθε είδους διευθετήσεις που επιχειρούνται από Υπηρεσιακούς Παράγοντες και οι οποίες αφορούν σε εκπαιδευτικούς.

Έτσι, και επειδή οι Νόμοι στην Ελλάδα συνεχώς αλλάζουν, το Ε.Ε.Π αναγκάζεται να δίνει, κάθε φορά και κάθε χρόνο, εδώ και 25 χρόνια, τη μάχη των Τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, ώστε να μπορέσει να  ενσωματωθεί μ’ αυτόν τον επώδυνο τρόπο, ξανά και ξανά στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, υπηρεσιακά, επιστημονικά, μέχρι το καινούργιο Νομοσχέδιο που δεν θα το περιλαμβάνει και πάλι κι έτσι ξανά και ξανά θα βρίσκεται στο έλεος κάθε υπηρεσιακού παράγοντα που θα του λέει συμπονετικά… «εδώ σας ξεχάσανε».

Όμως,  οι παραλείψεις αυτές οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι για την  ηγεσία του Υπουργείου, εκπαιδευτικός είναι μόνο αυτός που διδάσκει και όχι αυτός που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες.  
Η αντίληψη αυτή πισωγυρίζει την εκπαίδευση και την κάνει αναχρονιστική. Η δική μας άποψη είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος του προσωπικού όλων των κλάδων που είναι ενταγμένοι στην εκπαίδευση, διευρύνοντας το πεδίο παροχής εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, χωρίς διαχωρισμούς, κλαδικές προμετωπίδες και μικροσυντεχνιακές αντιλήψεις. Η εκπαίδευση είναι χώρος μεγάλος, κανένας δεν είναι μικρότερης αξίας και κανένας δεν περισσεύει.

Αν θέλουμε η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της Εκπαίδευσης, πρέπει οποιοδήποτε νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση να εγκλείει στις διατάξεις του όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και να ρυθμίζει τα υπηρεσιακά θέματα των υπηρετούντων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο ίδιο μέτρο και με τις ίδιες διατάξεις που αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς.


Για όλα αυτά ζητάμε:

να γίνουν άμεσα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας οι αναγκαίες ρυθμίσεις, μέσω Προεδρικού Διατάγματος,( το οποίο και θα στηρίζει τον ν.3699/2008)  και  οι οποίες θα άρουν τις υπάρχουσες ανισότητες και αντινομίες και θα εγκαθιδρύσουν και θα διασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μέσα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα. Ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά στην υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη, στον τρόπο πρόσληψης μονίμων και αναπληρωτών, στην επιμόρφωση (εισαγωγική και δια βίου), στους σύμβουλους ειδικοτήτων, στο ωράριο εργασίας, στην εκπροσώπηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π), κ.λπ.

Ό,τι λιγότερο από αυτές τις ρυθμίσεις, που επιτέλους πρέπει να εκπορευθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, θα μας κρατήσει όμηρους και δέσμιους της τραγελαφικής αυτής κατάστασης την οποία βιώνουμε εδώ και δεκαετίες και η οποία πλήττει ευθέως την όποια αυτοεκτίμηση και αξιοπρέπεια έχουμε ως επαγγελματίες στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.                                            Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                  Η Γ. Γραμματέας  

Βούγιας Βασίλης                   Κατσούλη Παναγιώτα                                           
                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου