Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΚΑΙ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)


Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr


                                                                                 19/09/2010
                                                                                 Α.Π: 136

Προς

-Τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
-Τις Περιφέρειες όπου δεν έχει ιδρυθεί Περιφερειακός Σύλλογος Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 
                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ
               ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ( ΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΠΥΣΕΕΠ)-2012


Συνάδελφοι/φισσες

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 106952 /Γ6/14/9/2012, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ( Υ.Σ.Ε.Ε.Π και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) σύμφωνα με το Π.Δ.1/2003, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τις οικείες
συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Συνεπώς όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως αιρετοί εκπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

A.) Οι υποψηφιότητες για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π πρέπει να υποβληθούν στους κατά
τόπους Περιφερειακούς Συλλόγους μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου
2012. Στην περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί Περιφερειακός Σύλλογος σε
κάποια Περιφέρεια, οι υποψηφιότητες θα σταλούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, η οποία θα φροντίσει για την διαδικασία αποστολής τους στις αντίστοιχες Περιφέρειες.

B.) Οι υποψηφιότητες για το Υ.Σ.Ε.Ε.Π πρέπει να υποβληθούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, προκειμένου να διαβιβαστούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι για Υ.Σ.Ε.Ε.Π καθώς και οι υποψήφιοι για Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, στις περιφέρειες όπου δεν υπάρχει ιδρυμένος Περιφερειακός Σύλλογος, πρέπει να αποστείλουν στο fax 2106800823,(τηλ: 210-6840779), της  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, αίτηση υποψηφιότητας, όπου θα αναφέρεται το Υπηρεσιακό συμβούλιο ΥΣΕΕΠ ή ΠΥΣΕΕΠ, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, σε ποιά ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ υπηρετούν, ειδικότητα , διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο.
  
(ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ.Σ.Ε.Ε.Π   ΕΔΩ )    Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                                         Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης                  Κατσούλη Παναγιώτα    


                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου