Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Επιστολή σε Υπουργό και Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr

                                                           Αθήνα 17/7/2012
                                                           Α.Π: 122


        Προς:             Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Αρβανιτόπουλο

                              Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Παπαθεοδώρου

                             Κοιν: Δνση Ειδικής Αγωγής 

Θέμα: « Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π) Ειδικής Αγωγής»

Αξίοτιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ
 με την ανάληψη των καθηκόντων σας, στο Υπουργείο Παιδείας, ευχόμαστε ευόδωση των προσπαθειών σας, αλλά και των συνεργατών σας, για ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, με κέντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του.
            Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α) εκπροσωπεί περίπου 1.200 εργαζόμενους στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και περιλαμβάνει ειδικότητες που στηρίζουν το έργο των διδασκόντων των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης, διαφοροδιάγνωσης και υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, των μαθητών και των γονέων τους  (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Παιδοψυχίατροι, Σχολικοί Νοσηλευτές, Ειδικοί: στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, στη νοηματική γλώσσα των κωφών και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό).
              Πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, που ενώ υπηρετεί από το 1987 οργανικά στο Υπουργείο Παιδείας, ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε ως ισότιμο μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους εργαζόμενους. Έτσι, παρ’ όλο που τα οποιαδήποτε αιτήματά μας ήταν πάντα νομικά και με αριθμητικά στοιχεία τεκμηριωμένα και συνοδεύονταν από συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν στην αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος,  τυγχάνουν συγκυριακής προσοχής, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται τόσο τα κλαδικά μας προβλήματα, όσο και αυτά που απασχολούν τον μαθητικό πληθυσμό του σήμερα.
            Σας αναφέρουμε επιγραμματικά τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας, εδώ και μια 25ετία και τα οποία πηγάζουν από το γεγονός ότι οι ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας είτε αγνοούν, κυριολεκτικά, την ύπαρξή μας, είτε δεν έχουν κατανοήσει ακόμα το ρόλο μας μέσα στην εκπαίδευση. Γι’ αυτό ζητάμε να ισχύει για τον κλάδο μας ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς (μονίμους και αναπληρωτές):
*      ύπαρξη συμβούλων Ε.Ε.Π, των ειδικοτήτων μας (  προβλέπονται  από τον ν.3699/2008),
*      ένταξη των ΠΕ των κλάδων μας, ως απόλυτη συνέχεια των ΠΕ των εκπαιδευτικών, ώστε στα οποιαδήποτε νομοθετήματα, το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π, να μην «ξεχνιέται», ούτε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά,
*      δυνατότητα ιεραρχικής εξέλιξης του Ε.Ε.Π,
*      δυνατότητα  συνεχούς επιμόρφωσης,
*      μονιμοποίηση των αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π (οι οποίοι εργάζονται σταθερά για τουλάχιστον μια πενταετία σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ και χωρίς τους οποίους δεν θα λειτουργούσε κανένα ΚΕ.Δ.Δ.Υ της χώρας και οι περισσότερες Σ.Μ.Ε.Α.Ε) με τους ίδιους όρους με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς
*      πρόσληψη των αναπληρωτών με σταθερά κριτήρια και όχι με συνεχόμενες αλλαγές των εγκυκλίων πρόσληψης, προκειμένου να στηρίζονται ορισμένες κατηγορίες αναπληρωτών (βλ. διάκριση υπέρ ορισμένης κατηγορίας μεταπτυχιακών τίτλων ψυχολογίας, αλλαγές ως προς τι θεωρείται προϋπηρεσία και τι όχι, αλλαγές ως προς τη μοριοδότηση ή μη του συγγραφικού έργου κ.λπ.),
*      προτυποποίηση της λειτουργίας των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, αλλά και την αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων, χωρίς παραβιάσεις-παραλήψεις καθηκόντων, αυθαιρεσίες ή υπερβάσεις εξουσίας,
*      αξιολόγηση των δομών, του τρόπου λειτουργίας τους και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητάς τους, με βάση όχι μόνο την «αποδοτικότητά» τους, αλλά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και κυρίως τους όρους λειτουργίας της (επάρκεια προσωπικού, δυνατότητες επιμόρφωσης-επιστημονικής καθοδήγησης του προσωπικού, καταλληλότητα στέγης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.α.),
*      ενίσχυση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, καθώς αυτά αποτελούν, τουλάχιστον, για την περιφέρεια την μόνη διαγνωστική και υποστηρικτική δομή. Ταυτόχρονα, είναι αποδεδειγμένη η προσφορά τους (στους περισσότερους νομούς), καθώς επιτελούν ένα σύνθετο έργο με στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών, που αποτελεί τη βάση για την καλύτερη σχολική προσαρμογή και επίδοση,
*      ύπαρξη κεντρικής στρατηγικής για την παιδεία, με σαφείς στόχους επίτευξης, ανά βαθμίδα και δομή εκπαίδευσης, μέσα από πραγματική διαβούλευση με λειτουργούς πρώτης γραμμής. Οι διάφοροι «αρμόδιοι-σύμβουλοι» (συχνά συνταξιούχοι) προωθούν νομοθετήματα χωρίς στοιχεία, βασιζόμενοι στο περιορισμένο «πεδίο» αντίληψης και προσωπικών τους βιωμάτων, χωρίς καμία καταγραφή των προβλημάτων, από τους ανθρώπους της βάσης (εκπαιδευτικούς), χωρίς αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και πρακτικών, χωρίς σαφείς εθνικούς, εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους (κάθε νέα ηγεσία, βιαστική να παρουσιάσει έργο -μιας και στην Ελλάδα δεν υπάρχει συνέχεια στη Διοίκηση-, έχει ως πρώτο μέλημα τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι την ενίσχυση και βελτίωση των χώρων που πρωτοεμφανίζονται τα προβλήματα -παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικό, οικογένεια, ποιότητα εκπαίδευσης- και όπου μπορεί να γίνει πρόληψη),
*      ενιαία νομοθεσία για την εκπαίδευση, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ γενικής και ειδικής αγωγής, γιατί σήμερα η ειδική αγωγή ασκείται κατά κύριο λόγο πλέον μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, καθώς:
o   τα σχολεία της υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) βρίθουν μαθητών που βρίσκονται στο φάσμα της σχολικής αποτυχίας και οδηγούνται σε λειτουργικό αναλφαβητισμό και κατ’ επέκταση σε κοινωνικό αποκλεισμό,
o   τα ποσοστά των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (αυτισμός, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα λόγου, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα/ΔΕΠ-Υ, Διαταραχή Συμπεριφοράς κ.λπ.) στα γενικά σχολεία αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο
o   τα ποσοστά των μαθητών με αναπηρίες που διεκδικούν μια θέση στο γενικό σχολείο αυξάνουν και αυτά,
o   η δυσαρέσκεια μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών διογκώνεται και εκφράζεται μέσα από συμπεριφορές φραστικής και σωματικής βίας (bulling), με παράλογες και ανεδαφικές απαιτήσεις, με αδιαφορία, δημοσιοϋπαλληλισμό, αποθάρρυνση και παραίτηση.

Και τέλος, ζητάμε να σταματήσει επιτέλους το φαινόμενο ο κλάδος μας και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ να είναι το πεδίο «πειραματισμών» (βλ. ενδεχόμενη κατάργηση της Δνσης Ειδικής Αγωγής, μείωση των εκπαιδευτικών δομών με ενδεχόμενη κατάργηση των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, πρόγραμμα ΕΣΠΑ για αξιολόγηση των δομών ειδικής αγωγής και ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ως «επιστημονικό» άλλοθι, για την συνεχιζόμενη προώθηση της κατάργησης των ΚΕ.Δ.Δ.Υ).

Κε Υπουργέ
Κε Υφυπουργέ
 Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ζητεί από σας να λάβετε μέριμνα επί των προαναφερθέντων,  καθώς και μια άμεση συνάντηση μαζί σας.Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης            Κατσούλη Παναγιώτα                                          

1 σχόλιο:

 1. Αγαπητοί συνάδελφοι
  Συμφωνούμε στην πρόσληψη αναπληρωτών να υπάρχουν σταθερά κριτήρια και να βασίζονται στη κείμενη νομοθεσία και να δοθεί τέλος στις συνεχείς αλλαγές "προκειμένου να στηρίζονται ορισμένοι υποψήφιοι", όπως γινόταν τα τελευταία 5 χρόνια. Όμως αυτές οι αλλαγές και οι διακρίσεις δεν ήταν , όπως λέτε, " υπέρ ορισμένης κατηγορίας μεταπτυχιακών τίτλων ψυχολογίας". Συνέβαινε ακριβώς το
  αντίθετο. Είχαν στόχο τον αποκλεισμό ενός μεταπτυχιακού ψυχολογίας, αυτού που προβλέπει ο νόμος με σκοπό να διασφαλίσει ορισμένους με μόνα προσόντα την εμπειρία ή με μεταπτυχιακές σπουδές άσχετες με την ψυχολογία!
  Μετά και τη 458/11 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ θα εφαρμοστεί ο νόμος.
  Φαίνεται πως μέχρι τώρα ο νόμος καταστρατηγούνταν. Ας μη ξαναεπιτρέψουμε, τηρώντας όλοι μας υπεύθυνη στάση, να επαναληφθούν φαινόμενα αυθαίρετης ερμηνείας των νόμων-έπειτα από πιέσεις- που μόνο συντεχνιακά συμφέροντα εξυπηρετούν.
  Εκ μέρους της ΕΣΧΟΨΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή