Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

ΥΠΔΒΜΘ: " Φοίτηση Ε.Ε.Π κλάδων Τ.Ε στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε"

Με εγκύκλιό της (αρ.πρωτ: 62443/Γ6/5/6/2012), η Δνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ, καλεί όσα μέλη του Ε.Ε.Π, κλάδων Τ.Ε (Κοιν.Λειτουργών, Φυσ/τών, Σχ.Νοσηλευτών, Εργ/τών, Θεραπ. του Λόγου), που υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, να υποβάλουν αίτηση μέχρι 22-6-2012, στη Δνση Ειδικής Αγωγής δια των Δνσεων Α/θμιας Εκπ/σης , Β/θμιας Εκπ/σης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στην αίτηση να αναφέρεται και η Σχολή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Αθήνας, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Σαπών Ροδόπης) στην οποία ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να φοιτήσει. Οι αιτήσεις να σταλούν με FAX στο 210 3442193 και στη συνέχεια ταχυδρομικά.
(Πληροφορίες: Π.Παρασκευϊώτου,τηλ: 210 3442931)

Β.Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου