Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Μεταρρύθμιση της Διοίκησης της Εκπαίδευσης

 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας
 
Μεταρρύθμιση της Διοίκησης της Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της συνολικής Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και των οργανισμών των Υπουργείων, το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καταθέτει την ολοκληρωμένη πρόταση για την αλλαγή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
Τριάντα έξι χρόνια μετά την θεσμοθέτηση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 147 του 1976) και τις αλλεπάλληλες αποσπασματικές τροποποιήσεις του, που οδήγησαν σε μια εξαιρετικά διογκωμένη και δυσλειτουργική δομή, περίπου 1.000 τμήματα και γραφεία – τα περισσότερα των οποίων ανεξάρτητα - το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε και προωθεί την μεταρρυθμιστική πρόταση Διοίκησης της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του νόμου για την  συνολική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης.  
Η αναδιάρθρωση των δομών της κεντρικής υπηρεσίας  και των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της συνολικότερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που εξελίσσεται τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και στην διοικητική μεταρρύθμιση. Η αλλαγή αυτή είναι επιβεβλημένη, ώστε η διοίκηση  15.500 σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια), 41 ΑΕΙ και 60 ερευνητικών κέντρων, εκατοντάδων δομών ιδιωτικής εκπαίδευσης, και δια βίου μάθησης, αλλά και η εποπτεία εκατοντάδων ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, καθώς και η διοίκηση 230.000 μονίμων δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας να προσαρμοστεί στο σύγχρονο περιβάλλον διακυβέρνησης και να γίνει πιο αποτελεσματική, και πιο αποδοτική  
Στόχος είναι η  δημιουργία ενός επιτελικού και ευέλικτου Υπουργείου, το οποίο, θα διαθέτει ισχυρές δομές και δυνατότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου, των δημόσιων πολιτικών, καθώς και ισχυρών Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, ώστε να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και να αποδίδεται στους πολίτες, στην εκπαιδευτική κοινότητα και στη νεολαία το μέγιστο των υπηρεσιών που προσδοκούν και δικαιούνται.
Η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δομών της κεντρικής υπηρεσίας  και των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης ξεκίνησε πριν 16 μήνες, και σε αυτήν εκλήθησαν να συμμετάσχουν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, άμεσα ή μέσω της δημόσιας διαβούλευσης. Άλλοι ανταποκρίθηκαν και άλλοι όχι.  Υπήρξαν όμως σημαντικές προτάσεις οι οποίες και ελήφθησαν υπόψη στην τελική διαμόρφωση, που προωθείται για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβλέπει: 

Η συνέχεια από εδώ:http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/07-03-12-metarrythmisi-tis-dioikisis-tis-ekpaideysis.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου