Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ένταξη των εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν.4024/2011( Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
www.poseepea.blogspot.com
 Αθήνα 26-1-2012
Α.Π: 97


                                   Προς:
                                           -Τον Υπουργό Οικονομικών κ.Βενιζέλο
                                           -Τον Υπουργό Δ/κής Μετ/σης κ Ηλ/κής Διακ/σης κ Ρέππα
                                           -Την Υπουργό ΥΠΔΒΜΘ κ.Διαμαντοπούλου
                                           -Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.Σαχινίδη
                                           -Την Υφυπουργό  ΥΠΔΒΜΘ κ. Χριστοφιλοπούλου
                                           - Τον Δντή Ειδικής Αγωγής  ΥΠΔΒΜΘ κ Αλεβίζο
                                 
                                    Κοιν- Τα Πολιτικά Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
                                            - Τα Μ. Μ. Ε

Θέμα: « Ένταξη των εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν.4024/2011( Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας)»


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κε Υπουργέ
 Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
 Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές
 Αξιότιμες κυρίες και κύριοι 
          

  Σε συνέχεια του, με αρ. πρωτ. 95/23/11/2011, εγγράφου που σας αποστείλαμε, σχετικά με την ένταξη του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών –Ειδικής Αγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν.4024/2011, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε για μία ακόμη φορά, πως οι εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, λόγω του αντικειμένου τους, δέχονται μεγάλη ψυχοσωματική επιβάρυνση και αναμένουν μια στοιχειώδη  αναγνώριση από την Πολιτεία.
 Το δε Ειδικό Εκπαιδευτικό  και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, εκ του νόμου, μόνον σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εργάζεται και ως εκ τούτου δεν έχει επιλογές μετακίνησης σε άλλες εργασιακές δομές με ηπιότερη εργασιακή επιβάρυνση.
Καθίσταται, λοιπόν, απολύτως αναγκαίο να εκδοθεί άμεσα η Κοινή Διυπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 4024/2011, η οποία θα χορηγεί το προβλεπόμενο επίδομα, στους εργαζόμενους, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στις δομές Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
                                                                 
                                                                      Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γ.Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης                                                                    Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου