Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: « ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π)»


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ Τ.Κ.10432 Αθήνα, tel: 6974714206, e-mail: poseepea@yahoo.gr
 
Αθήνα 22/8/2011
Α.Π: 80Θέμα : « ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π)»Σήμερα, Δευτέρα 22-8-2011, υπογράφεται από την Υπουργό ΥΠΔΒΜΘ η απόφαση των μεταθέσεων και η εγκύκλιος των αποσπάσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π). Μέσα στην ημέρα θα αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες του ΥΠΔΒΜΘ http://www.minedu.gov.gr/ 
και του Περιφερειακού Συλλόγου Αττικής www.seepeaa.gr
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόσπαση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π θα είναι από 23-8-2011 έως 30-8-2011.


Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης                                                                Κατσούλη Παναγιώτα                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου