Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Κατατέθηκε η Τροπολογία για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στη Βουλή

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206


Αθήνα 7/5/2011
Α.Π: 64

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Η Τροπολογία για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π για ψήφιση στη Βουλή»

Κατατέθηκε την Παρασκευή 6-5-2011, στη Βουλή, η Τροπολογία που αφορά στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π) και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π) Ειδικής Αγωγής, στο Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».

Η Τροπολογία, που κατατέθηκε έχει ως εξής:


Αιτιολογική Έκθεση

Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται ρητά ότι το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) της Ε.Α.Ε. ασκούν και εκπαιδευτικό έργο, αίροντας την μέχρι τώρα νομοθετική ασάφεια και τα διοικητικά προβλήματα που αυτή δημιουργούσε.

Άρθρο…

3. α) Στο άρθρο 17 του ν.3699/2008 , ύστερα από την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής : « 1α. Το ΕΕΠ συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 16, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευσή του. Στο ΕΕΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις .»

β) Το άρθρο 18 του ν.3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής , πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ.
2. Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα. Στο ΕΒΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»

Αθήνα, 06-05-2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΒΜΘ

Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Για Το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου