Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr

ΑΘΗΝΑ 02/12/2010
Αριθμ.Πρωτ: 50


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σήμερα Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, έλαβε πρόσκληση από την Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου, για να καταθέσει προτάσεις, μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 και οι οποίες έχουν να κάνουν με την Αναδιοργάνωση της Διοικητικής Δομής του Εκπαιδευτικού Συστήματος.
Η επικέντρωση όσον αφορά στο Ε.Ε.Π, καλό θα ήταν να γίνει σε:
 Θέματα μετεξέλιξης των ΚΕΔΔΥ, με άλλη χωροταξία, τα οποία θα πρέπει να έχουν περισσότερο εκπαιδευτικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό προσανατολισμό, μέσα από ένα άλλο πλαίσιο λειτουργίας, που θα έχει να κάνει με ευρύτερες συνεργασίες και αρμοδιότητες.
 Θέματα πρώιμης παρέμβασης στην Προσχολική ηλικία, με άξονες τη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία φορέων.
 Θέματα στελέχωσης των σχολείων Γενικής Αγωγής,( ανά ομάδες σχολείων) με ειδικότητες Ε.Ε.Π, κυρίως Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους.
 Θέματα αξιοποίησης του Ε.Ε.Π των ΣΜΕΑΕ, στις Σχολικές Μονάδες των Γενικών Σχολείων.
 Θέματα όσον αφορά στην θέση, τις αρμοδιότητες και την επιστημονικότητα του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π, μέσα στο καινούργιο τοπίο που διαμορφώνεται στον χώρο της εκπαίδευσης, λαμβανομένης υπόψη , βεβαίως, της δύσκολης κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας. (βλ. Πλαίσιο Αρχών ΥΠΔΒΜΘ).
Παρακαλούνται, λοιπόν, οι Περιφερειακοί Σύλλογοι, όπως αποστείλουν στο mail: poseepea@yahoo.gr, έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2010, τις προτάσεις τους, ώστε να τις επεξεργασθεί η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α και να καταθέσει το τελικό κείμενο στο ΥΠΔΒΜΘ.


Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου