Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΥΣΕΕΠ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

…….
Μαρούσι, 14-9 -2010
Αρ. Πρωτ.: 112971 /Γ6
Βαθμός Προτερ.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
……
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
email: t08deab@ypepth.gr, yseep@ypepth.gr
Πληροφορίες: Τ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2103442332
FAX: 210 3442193
Προς:1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
2. Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
3. Προϊσταμένους Γραφείων Α/θμιας, Β/θμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (με τη φροντίδα των οικείων Διευθύνσεων)
4. ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
5. Πανελλήνιο Σύλλογο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Αριστοτέλους 42, 15234 Χαλάνδρι

ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο ΥΣΕΕΠ και στα ΠΥΣΕΕΠ»
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. Φ.350/65/110276/ΔΙ/8-9-2010 εγκύκλιος των Δ/νσεων Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (Τμήματα Ε΄ και Δ΄)

Σε συνέχεια της παραπάνω ΣΧΕΤ: εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε οτι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 36, του ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1/3-1-2003 τ.Α΄): «Για την ανακήρυξη των υποψηφίων, πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψηφίους, με τη φροντίδα και την ευθύνη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους που θα γίνει εκλογή, στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή εκπάιδευσης ή στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση, οι πίνακες των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκλογή».
Συνεπώς οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν:
α) Στον οικείο Περιφερειακό Διεθυντή Εκπαίδευσης για την εκλογή αιρετών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και
β) Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εκλογή αιρετών μελών του ΥΣΕΕΠ
το αργότερο μέχρι Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Χριστοφιλοπούλου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Μ. Κοντογιάννη
5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Ε΄
6. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε., Τμήμα Δ΄
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου