Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΞΕΚΙΝΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Φ.Ε.Κ. ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΟΥ ΒΟΥΓΙΑ


ΞΕΚΙΝΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ Φ.Ε.Κ. ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ, Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση, το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προχωρήσει αμέσως μετά τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. του νομοσχεδίου "ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ", στηνεπιλογή και τοποθέτηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

Μετά την τοποθέτηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). θα ξεκινήσει η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.) και αμέσως μετά των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία(Κ.Ε.Α) και των Προϊσταμένων τους.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα καθορισθούν:
α) Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων και επαναδηλώσεων προτίμησης, το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών θέμα.
β)  ο τύπος των έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους, ο τρόπος τήρησης των πρακτικώντα σχετικά με τη μαγνητοφώνηση και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24. 

Για την επιλογή των Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). και των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης(Κ.Ε.Σ.Υ.),  θα εκδοθεί προκήρυξη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα  με την παράγραφο  3  του άρθρου  26.

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα συσταθεί Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου