Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Π.Δ.Ε. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ: Προσωρνοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στη Μυτιλήνη, σήμερα, 04 Ιουνίου 2018, και σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/τΒ΄/11-4-2018) Υ.Α., αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, στην ενότητα Ειδική Αγωγή, οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Βορείου Αιγαίου. Σας ενημερώνουμε ότι Πίνακας «Απορριπτέων» δεν υπάρχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου