Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ - mail


Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.&Ε.Β.Π.:

Νεκταρία Φυτουράκη

Υπάλληλοι του Τμήματος:

Δήμιζα Σταματίνα: 210 3442931
Καλογεροπούλου Παναγιώτα210 3442332
Κισκήρα Κυριακή: 210 3443003
Κυριάκου Κωνσταντίνα: 210 3442197
Νούτσου Βασιλική: 210 3442931
Τζιατζούλης Ιωάννης: 210 3442561Το νέο email του Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. είναι το eep-evp@minedu.gov.gr, το οποίο θα αντικαταστήσει το προηγούμενο t08deab@minedu.gov.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΓΙΑΣ