Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Π.Δ.Ε/ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017/18 - ΤΗΛ. & MAIL ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΥΓΙΑΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΓΙΑΣ