Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

                                  

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                                  
                                                                                                                 
   ΑΘΗΝΑ, 12/10/2017
                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 212
                                                                                                    
                                                                                                    ΠΡΟΣ
- Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό


ΘΕΜΑ: «ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Με το παρόν κείμενο διαμαρτυρίας η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα ήθελε να εκφράσει την πλήρη αντίθεσή της στις προθέσεις της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υ.Π.Π.Ε.Θ. όσον αφορά την σύνταξη καθηκοντολογίου των Σχολικών Νοσηλευτών και του Ε.Β.Π. στη Γενική Εκπαίδευση και σε σχέση με το ωράριο των δύο κλάδων.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. κατέθεσε έγκαιρα τις προτάσεις της στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κο Κασσιανό για το ζήτημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές επισημάνσεις και τις γραπτές τοποθετήσεις των Περιφερειακών Συλλόγων της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Θα θέλαμε λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι το ωράριο του προσωπικού του σχολείου στηρίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου το οποίο έχει μόνο διδακτικές ώρες. Η ωριαία απασχόληση του προσωπικού οδηγεί σε διαφορετικά ωράρια που κυμαίνονται από 25 έως 35 ώρες (ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης).
Ο μαθητής δεν ανήκει στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά στο σχολείο, στην τάξη και στον εκπαιδευτικό της τάξης. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι πιθανόν να οδηγήσει σε φαινόμενα αποκοπής και περιθωριοποίησης του μαθητή, αφού στο σύνολο των ωρών και στα διαλείμματα θα είναι με το σχολικό νοσηλευτή ή με το ειδικό βοηθητικό προσωπικό.
Η ένταξη του μαθητή στην καθημερινή σχολική ζωή δε μπορεί να γίνεται με αποκλεισμούς και αποξενώσεις. Το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. είναι εκεί για να υποστηρίξουν το μαθητή, να προστατέψουν την υγεία του και να διευκολύνουν την ένταξή του στην τάξη και την ομάδα. Επίσης, η υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. στο γενικό σχολείο δε θα πρέπει να διαφοροποιείται έναντι των άλλων εκπαιδευτικών, γιατί τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος για προστριβές, αντιπαλότητες και διαφοροποιήσεις του προσωπικού.
Επιπλέον, η μεταφορά ευθυνών από τον εκπαιδευτικό της τάξης στο ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό της παράλληλης στήριξης θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη μη ένταξη του μαθητή και τη μείωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών απέναντί του.
Η θέση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι ότι η στήριξη του μαθητή θα πρέπει να γίνεται μέσα στο σχολείο και στην τάξη, με τη συμμετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών και του διακριτού ρόλου που έχει ο καθένας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι οι μαθητές δε θα πρέπει να βιώνουν τη διαφορετικότητα ούτε να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε πλαίσιο υγείας. Το σχολείο οφείλει να προστατέψει τα εργασιακά δικαιώματα όλου του προσωπικού και την ισότητα των ωραρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το ωράριο του ΕΕΠ σύμφωνα με την ΥΑ 27922/Γ6/08-03-2008, ορίζεται με ανώτερο όριο τις 25 αντίστοιχες διδακτικές  ώρες και μειώνεται προοδευτικά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας σε 21.
Το ωράριο του ΕΒΠ  σύμφωνα με την ίδια ΥΑ ορίζεται με βάση τη λειτουργία του σχολείου και όχι πέραν των  30 ωρών, επίσης αντίστοιχων των διδακτικών.
Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή αύξηση του ωραρίου θα είναι σε αντίθεση με την ΥΑ και με τις υπογραφόμενες συμβάσεις του προσωπικού.
Ζητάμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή της συγκεκριμένης Υπουργικής απόφασης και την προστασία του εργασιακού ωραρίου του προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ  που παρέχει υπηρεσίες στη Γενική Εκπαίδευση.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο μαθητής ανήκει στην τάξη και στο δάσκαλό του και απολαμβάνει τις υπηρεσίες του προσωπικού της παράλληλης στήριξης. Δεν ανήκει στην παράλληλη στήριξη και απολαμβάνει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου