Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΗ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Κατόπιν της επικαιροποίησης των κενών από όλες τις ΣΜΕΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας , καθώς και λαμβάνοντας υπόψιν:
1.τη δήλωση της κατεπείγουσας ανάγκης σε ειδικότητα ΕΕΠ της κάθε ΣΜΕΑΕ ,όπως αυτή δηλώθηκε από τους διευθυντές των σχολείων
2. τη φύση των δυσκολιών των μαθητών των σχολείων αριθμητικά -π.χ. κινητικές δυσκολίες, αυτισμός , προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, σοβαρά προβλήματα υγείας κ.τ.λ.
3.το δυναμικό σε μαθητές του κάθε σχολείου και
4. τους ήδη υπηρετούντες

το ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προέβη στην εξής κατανομή των εννέα πιστώσεων ΕΕΠ της β φάσης:
Τρεις λογοθεραπευτές ΠΕ21-26
Ένας ψυχολόγος ΠΕ23
Τρεις Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25
Ένας φυσιοθεραπευτής ΠΕ 28
Ένας εργοθεραπευτής ΠΕ29
Κατανεμήθηκαν επίσης 21 πιστώσεις ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένων και των ολοημέρων
Χριστίνα Αδαμίδου
Αιρετή ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου