Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε - ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΥΓΙΑ

Η κατανομή των πιστώσεων της Α ΦΑΣΗΣ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) ήταν η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΔΕ
ΕΕΠ  ΣΜΕΑΕ
ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ
ΕΕΠ  ΚΕΔΔΥ
ΕΕΠ   ΕΔΕΑΥ
ΕΒΠ  Γενικά Σχολεία
ΣΝ  Γενικά Σχολεία
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΘ
36
22
12
16
42
23
151
ΑΤΤΙΚΗΣ
186
138
50
48
183
68
673
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27
16
10
10
16
8
87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
74
38
17
20
26
8
183
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
27
10
4
8
17
4
70
ΗΠΕΙΡΟΥ
18
13
8
8
7
17
71
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
50
26
21
20
38
14
169
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
19
16
10
6
7
5
63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
99
67
35
48
132
40
421
ΚΡΗΤΗΣ
74
42
28
28
54
16
242
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29
14
25
18
8
8
102
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
48
24
18
16
38
9
153
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
34
22
29
28
16
7
136
ΣΥΝΟΛΟ
721
448
267
274
584
227
2.521


Η κατανομή των πιστώσεων της Β ΦΑΣΗΣ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) ήταν η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΔΕ
ΕΕΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΕΒΠ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
ΕΕΠ ΣΕ ΚΕΔΔΥ
ΕΕΠ ΣΕ ΕΔΕΑΥ
Α.Μ.Θ.
4
4
1
2
ΑΤΤΙΚΗΣ
10
33
6
4
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
4
2
0
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
8
10
2
2
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3
2
1
2
ΗΠΕΙΡΟΥ
2
3
2
2
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5
6
3
2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2
4
1
0
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9
17
4
4
ΚΡΗΤΗΣ
5
7
3
2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
4
3
2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5
6
2
2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4
6
3
2
ΣΥΝΟΛΟ
63
106
33
26

*Επίσης διατέθηκαν, ως Β Φάση,  257 πιστώσεις για υποστήριξη με Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) των  μαθητών που φοιτούν στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.
Α και Β Φάση Ε.Β.Π. και Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) για Γενικά Σχολεία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α ΦΑΣΗ
Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
584
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
227
ΣΥΝΟΛΟ Α ΦΑΣΗΣ
811
ΣΥΝΟΛΟ Α ΚΑΙ Β*ΦΑΣΗΣ

811 + 257 = 1.068Πιστώσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που απομένουν για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μετά την Α και Β Φάση

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΣΥΝΟΛΟ
Α ΦΑΣΗ
Β ΦΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΕΠ-ΣΜΕΑΕ
800
721
63
16
ΕΒΠ-ΣΜΕΑΕ
560
448
106
6
ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕΑΕ
1.360
1.169
169
22
ΕΕΠ-ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ
600
541
(267
ΚΕΔΔΥ+274
ΕΔΕΑΥ)
59
(33 ΚΕΔΔΥ+
26 ΕΔΕΑΥ)
-
ΣΥΝΟΛΟ
1.960
1.710
228
22

 Η κατανομή των 42 πιστώσεων για πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) για Τάξεις Υποδοχής(ΡΟΜΑ)

 ΠΙΝΑΚΑΣ 5


Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου