Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΣΤΙΣ Π.Δ.Ε. ΟΙ 171 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Β ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Των Βούγια Βασίλη και Δημήτρη Παπαευθυμίου
Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Η Διεύθυνση Ε.Α.Ε., ανταποκρινόμενη στο αίτημά μας, απέστειλε στις 13 Π.Δ.Ε., 171 πιστώσεις για πρόσληψη 63 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 108 Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Απομένουν 79 πιστώσεις, εκ των οποίων 20 πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 59 για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Β ΦΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Π.Δ.Ε.
Ε.Ε.Π.  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Ε.Β.Π.  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΘ
4
5
9
ΑΤΤΙΚΗΣ
10
34
44
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3

4

7
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
8

10

18
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3

2

5
ΗΠΕΙΡΟΥ
2
3
5
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5
6
11
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2
4
6
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
9

17

26
ΚΡΗΤΗΣ
5
7
12
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
4
7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
5
6
11
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
4

6

10
ΣΥΝΟΛΟ
63
108
171

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18.
Α ΦΑΣΗ - Β ΦΑΣΗ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΥΝΟΛΟ
Α ΦΑΣΗ
90%ΕΕΠ-80%ΕΒΠ
Β ΦΑΣΗ
10%ΕΕΠ-20%ΕΒΠ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΕΠ-ΣΜΕΑΕ
800
721
79- 63=16
16
ΕΒΠ-ΣΜΕΑΕ
560
448
112-108=4
4
ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕΑΕ
1.360
1.169
191-171=20
20
ΕΕΠ-ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ
600
541
59
59
ΣΥΝΟΛΟ
1.960
1.710
250-171=79
79Η κατανομή των πιστώσεων της Α ΦΑΣΗΣ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ήταν η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΔΕ
ΕΕΠ  ΣΜΕΑΕ
ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ
ΕΕΠ  ΚΕΔΔΥ
ΕΕΠ   ΕΔΕΑΥ
ΕΒΠ  Γενικά Σχολεία
ΣΝ  Γενικά Σχολεία
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΘ
36
22
12
16
42
23
151
ΑΤΤΙΚΗΣ
186
138
50
48
183
68
673
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
27
16
10
10
16
8
87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
74
38
17
20
26
8
183
ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
27
10
4
8
17
4
70
ΗΠΕΙΡΟΥ
18
13
8
8
7
17
71
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
50
26
21
20
38
14
169
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
19
16
10
6
7
5
63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
99
67
35
48
132
40
421
ΚΡΗΤΗΣ
74
42
28
28
54
16
242
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
29
14
25
18
8
8
102
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
48
24
18
16
38
9
153
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
34
22
29
28
16
7
136
ΣΥΝΟΛΟ
721
448
267
274
584
227
2.521

Επίσης διατέθηκαν 257 πιστώσεις για υποστήριξη με Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) των  μαθητών που φοιτούν στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου