Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Το ΣΤΕ απέρριψε την προσφυγή αναπληρωτών που ζητούσαν την μη τήρηση των αξιολογικών πινάκων, όπως αυτοί επικυρώνονται από το ΑΣΕΠAπέρριψε το Γ΄ Τμήμα του ΣΤΕ σε πρότυπη δίκη την προσφυγή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που ζητούσαν την μη τήρηση των αξιολογικών πινάκων, όπως αυτοί επικυρώνονται από το ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές ζητούσαν την κατάργηση των Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες διορίστηκαν οι συνάδελφοί τους και να εφαρμοστούν άμεσα και για την πρόσληψη αναπληρωτών οι κανόνες που ισχύουν για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι οι ΥΑ εφαρμόζονται μέχρι και τη σχολική χρονιά 2018 - 2019
ΠΗΓΗ: ALFAVITA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου