Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Εγκρίθηκαν 180 προσλήψεις σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Την κατανομή επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, κατανέμονται τα εκατόν ογδόντα (180) άτομα τα οποία θα προσληφθούν ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Η πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, αντίστοιχα. Η πρόσληψη του αναφερόμενου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Δείτε την απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A544465%CE%981%CE%A9-5%CE%954?inline=true


ΠΗΓΗ: diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου