Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

29-03-17: Ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΒΠ-ΕΕΠ από την ΠΔΕ Αττικής


Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.  ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β.  ΑΔΑ: Ω5ΒΗ4653ΠΣ-5ΞΚ - : «Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου