Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος ΕΑΠ: Γλωσσική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες


Έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος ΕΑΠ: Γλωσσική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Γλωσσική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες» (“LanguageEducationforRefugeesandMigrants”).
Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, σε πτυχιούχους πανεπιστημίου που πρόκειται να διδάξουν και σε εκπαιδευτικούς που ήδη ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων εντός προσφυγικών και μεταναστευτικών πλαισίων.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education-for-refugees-and-migrants-lrm-2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου